Zasadnutie Krízového štábu  mesta Zlaté Moravce ( vybraní členovia a prizvaní hostia ), ktoré sa konalo dňa 31. 3. 2022 /štvrtok/ o 13.30 hod. v budove Mestského úradu v Zlatých Moravciach.

Krízový štáb mesta Zlaté Moravce zasadal v súvislosti s  aktuálnou situáciou ohľadom pomoci v súvislosti  s  vojenským konfliktom na  Ukrajine a v súvislosti s vývojom pandemickej situácie na Slovensku.
Dnes 31. 3. 2022 o 10.00 hod. sa na Okresnom úrade v Zlatých Moravciach konalo Okresné zasadnutie krízového štábu, na ktorom prednostka OÚ Zlaté Moravce JUDr. Hana Kováčiková informovala o ďalšom postupe v súvislosti s riešením situácie odídencov z Ukrajiny na Slovensku a o možnom príchode odídencov z Ukrajiny do mesta Zlaté Moravce. 

Nitriansky samosprávny kraj od 4. 4. 2022 zabezpečuje núdzové ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny.
31. 3. 2022 Ministerstvo vnútra SR zverejnilo na svojej webovej stránke pokyny k uplatneniu príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny a vzory dokumentov, ktoré budú žiadatelia o príspevok povinní predkladať.

V tejto súvislosti sa dňa 7. 4. 2022 bude konať zasadnutie Okresného krízového štábu, na ktorý budú prizvaní starostovia obcí okresu Zlaté Moravce, na ktorom budú poskytnuté bližšie informácie. 
Mgr. Dagmar Chrenková, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Zlatých Moravciach podala informáciu ohľadom  MŠ, ZŠ a školských zariadení. Školy a školské zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce sa riadia aktuálnymi pokynmi MŠVVaŠ SR . Základné školy aj materské školy sú v prevádzke bez obmedzení. Školy a školské zariadenia dodržiavajú všetky protipandemické opatrenia.

Dňa 30. 3. 2022 sa konala porada s riaditeľkami ZŠ ohľadom umiestnenia detí vojnových odídencov z Ukrajiny v školách a školských zariadeniach v meste Zlaté Moravce.  K 30. 3. 2022 je v materských školách umiestnených 5 detí odídencov z Ukrajiny a v základných školách 19 detí odídencov z Ukrajiny. Priebežne sa rieši umiestnenie ďalších detí do škôl a školských zariadení podľa potreby. 
V ZOS sa vyskytlo ochorenie Covid-19. Táto situácia je riešená aj s RÚVZ a všeobecným lekárom. Klienti sú pravidelne monitorovaní a testovaní na ochorenie Covid-19. Traja klienti sú hospitalizovaní v nemocnici v Zlatých Moravciach, v Leviciach a v Nitre. V DOS a ZOS sa dodržiavajú všetky hygienické opatrenia. Návštevy v ZOS sú aj naďalej zakázané.

Dnes 31. 3. 2022 prebehne dezinfekcia spoločných priestorov v DOS. 
Mgr. Horvát, vedúci OVSaSO informoval, že Mesto Zlaté Moravce má v zásobe dostatok ochranných a hygienických pomôcok. 

Krízový štáb mesta telefonicky kontaktoval vedenie Nemocnice AGEL Zlaté Moravce a. s. ohľadom aktuálnej epidemiologickej situácie. Nemocnica AGEL a. s.  uviedla, že situácia v nemocnici je stabilizovaná, počet hospitalizovaných na Covid-19  je 15 osôb. 

Technické služby mesta Zlaté Moravce sú pre verejnosť otvorené v štandardnom  režime. 
MsP a Službyt  m.p. je v prevádzke  bez obmedzení.
MSKŠ je v prevádzke bez obmedzení.

Mobilné odberové miesto Zlaté Moravce ( MOM) je v prevádzke na trhovisku, ul. Sama Chalúpku, kde je možné antigénové a PCR testovanie  nasledovne:
 
                     Prevádzková doba                    
Pondelok                       7:30 – 11:30                     
Utorok                          7:30 – 11:30           
Streda                        14:00 –  17:00                       
Štvrtok                         7:30 – 11:30                       
Piatok                 testovanie sa nevykonáva           
Sobota                           8:00 – 12:00           
Nedeľa                 testovanie sa nevykonáva         

Ďalšie zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce sa bude konať podľa potreby a vývoja utečeneckej krízy.