Naše Beladice

25.03.2022  · Platí stálé ZÁKAZ vypaĺovania, spaľovania suchej trávy,lístia,konárov a iného odpadu! ZA TENTO TÝŽĎEŇ BOLI DVA POŽIARE V OBCI I!!! Vďaka rýchlemu zásahu našich hasičov DHZ Malé Chrašťany sa požiar nerozširil na rodinné domy v obci!