Vo februári / marci nás navždy opustili títo Zlatomoravčania
(Tekovské noviny 2022/03)

—–> Smútočné oznámenia