Výdavky bežného rozpočtu
Bežné výdavky sú na rok 2022 plánované podľa programov vo výške 10 284 260 eur.