Základná škola Pribinova – Zbierka na pomoc ukrajinským deťom…