Hodnotenie nemocníc 2021: Pacientom chutí menej

2015-12-09-GA-Nove VIP izby-pediatria2.jpg

Celková priemerná známka hodnotenia pacientov bola v porovnaní s rokom 2020 o niečo horšia. Kým v roku 2020 to bolo 1,53, vlani 1,57. Dospelí pacienti hodnotili mierne horšie takmer všetky otázky, okrem subjektívneho hodnotenia zlepšenia zdravotného stavu po prepustení z nemocnice. Najprudší prepad v spokojnosti sme zaznamenali v hodnotení nemocničnej stravy.

„Teší nás, že napriek tomu, že máme za sebou ťažký covidový rok, prieskum nám ukázal výrazný nárast spokojnosti detských pacientov, respektíve ich rodičov. Po minulé roky sme boli svedkami toho, že práve rodičia boli tí, ktorí hodnotili prísne a dávali najavo nižšiu mieru spokojnosti. Myslíme, že detské fakultné nemocnice urobili veľa práce v prospech spokojnosti pacientov, čoho odrazom je aj umiestnenie Národného ústavu detských chorôb na čele rebríčka fakultných nemocníc,“ povedal generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.

Najvyšší posun v našom rebríčku, o 28 priečok, zaznamenala Ľubovnianska nemocnica. Z regionálneho pohľadu sú najlepšie hodnotené nemocnice v Bratislavskom a Košickom kraji, ženy pacientky štandardne udeľujú prísnejšie známky ako muži. Podobne je to aj s hodnotením podľa veku, pretože mladší pacienti v priemere udeľujú o niečo horšie známky ako starší pacienti.

Rebríček nemocníc sme zostavili už po 16. krát. Dotazník vyplnilo viac ako 7000 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc. Pacienti nehodnotili odbornosť lekárov alebo použité liečebné metódy, sústredili sa na kvalitu ubytovania, prístup personálu a subjektívny pocit zlepšenia zdravia po prepustení z nemocnice.

Dotazníky pozostávali z dvanástich otázok (pri rodičoch hospitalizovaných detí ide o šesť otázok). Pacienti hodnotili ako v škole, teda známkami od 1 po 5. Dôvera výsledky hodnotenia každoročne komunikuje jednotlivým nemocniciam, aby mali prehľad o spätnej väzbe od svojich pacientov. Cieľom tohto rebríčka je zvyšovanie transparentnosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Hodnotenie nemocníc podľa pacientov

Pozrite si výsledky pacientskeho hodnotenia podľa typu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za rok 2021.

Legenda:

Spokojnosť pacientov: smiley_green.png najlepšia, smiley_orange.png priemerná, smiley_red.png najhoršia

Fakultné a univerzitné nemocnice

PoradieZariadenieHodnotenie
1Národný ústav detských chorôb
2Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
3Detská fakultná nemocnica Košice
4Univerzitná nemocnica Martin
5Fakultná nemocnica s polikl.J. A. Reimana Prešov
6Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
8Fakultná nemocnica Nitra
9Fakultná nemocnica Trnava
10Univerzitná nemocnica Bratislava
11Fakultná nemocnica Trenčín
12Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
13Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
14Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystricanehodnotené

Ostatné nemocnice

PoradieZariadenieHodnotenie
1Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec
2ORL HUMENNÉ, s.r.o.
3Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s.
4clinica orthopedica, s.r.o.
5GPN s.r.o.
6Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.
7NOVAPHARM, s.r.o.
8KÚPELE ŠTÓS, a.s.
9Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.
10Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
11MINERAL-SLOVAKIA, s.r.o.
12NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
13Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
14Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o.
15Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystricanehodnotené
16Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicínynehodnotené
17Rehabilitačná nemocnica Hlohovec s.r.o.nehodnotené
18Centrum pre liečbu drogových závislostí Košicenehodnotené
19Rieka, s.r.o.nehodnotené
20TETIS, s.r.o.nehodnotené
21Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.nehodnotené
22OFTAL s. r. o.nehodnotené
23Gynpor s.r.o.nehodnotené
24Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.nehodnotené

Špecializované nemocnice

PoradieZariadenieHodnotenie
1Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.DKC
2CINRE s. r. o.
3KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o.
4Národný onkologický ústav
5Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
6Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
7Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
8Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
9Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
10Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
11Národný ústav reumatických chorôb
12Národné rehabilitačné centrum Kováčová
13Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.
14Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
15Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o.
16Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
17ZELENÝ SEN, s. r. o.nehodnotené
18Psychiatrická nemocnica prof.Matulaya Kremnicanehodnotené
19Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.nehodnotené
20Psychiatrická nemocnica Hronovcenehodnotené

Všeobecné nemocnice

PoradieZariadenieHodnotenie
1Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
2Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s.
3Nemocnica s poliklinikou Myjava
4Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
5Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N. Jégeho Dolný Kubín
6Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.
7Nemocnica Snina, s.r.o.
8Ľubovnianska nemocnica, n. o.
9Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s.
10Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
11Nemocnica na okraji mesta, n.o.
12Nemocnica Poprad, a.s.
13Nemocnica AGEL Levoča a.s.
14Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
15Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
16Vranovská nemocnica, a.s.
17Hospitale, s.r.o.
18Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
19NsP Sv. Jakuba, n.o.
20Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.
21Nemocnica AGEL Levice s.r.o.
22Nemocnica Alexandra Wintera, n.o.
23Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
24Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
25Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
27Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.
28Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
29Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
30Svet zdravia, a.s. – Rimavská Sobota
31Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
32Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
33Nemocničná a.s.
34Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
35Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
36Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
37Svet zdravia, a.s. – Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica
38Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
39Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
40Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.
41Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmecnehodnotené
42Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.nehodnotené
43Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.nehodnotené
44Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o.nehodnotené