Krízový štáb sa zaoberal aktuálnou situáciou ohľadom pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine.

 Dňa 28.2.2022 sa primátor mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár stretol so starostami obcí okresu Zlaté Moravce v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine a v súlade s Uznesením Vlády SR č. 142 z 26.2.2022. Predmetom stretnutia bolo prerokovanie logistického modelu „KOMUNAL“, ktorý zaslalo Združenie miest a obcí Slovenska. Na stretnutí sa zúčastnila aj Ing. Bučková – vedúca odboru Krízového riadenia Okresného úradu a Mgr. Marhevský, PhD. – odborný radca odboru Krízového riadenia. Na tomto stretnutí bol za okresného koordinátora pre komunikáciu s centrom LMK za okres Zlaté Moravce zvolenýPaedDr. Dušan Husár, ktorý informoval členov Krízového štábu o zriadení humanitárneho logistického centra na Továrenskej ulici č.46 v telocvični mestského futbalového štadióna. Kontaktnou zodpovednou osobou je pán Ivan Horvát- poverený riaditeľ MsKŠ, tel. číslo: 0948/016610. Tu sa budú sústreďovať zbierky humanitárnej pomoci z mesta Zlaté Moravce, ako aj z obcí v okrese Zlaté Moravce. Od 3.3.2022  Pondelok až piatok od 10,00 hod. – do 16,00 hod.  Pomoc bude určená pre mestá a obce postihnuté vojenským konfliktom.

Zoznam potrebných vecí :

  • Postele
  • Spacie vaky
  • Zdravotnícke potreby/balíčky prvej pomoci
  • Deky, vankúše a posteľná bielizeň
  • Osobné hygienické potreby
  • Čistiace prostriedky
  • Sady jednorázových príborov
  • Ohrievače
  • Trvanlivé potraviny

Mesto Zlaté Moravce žiada občanov, ktorí majú záujempomôcť, aby sa riadili uvedeným zoznamom.Občania, ktorí chcú poskytnúť ubytovanie, je možné sa prihlásiť na internetovej adrese:https://pomocpreukrajinu.sk/sk

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, na základe ktorej mestá a obce poskytujú finančnú pomoc na transparentný účet ZMOS -u, Krízový štáb mesta Zlaté Moravce odporúča okrem zabezpečenia materiálnej pomoci aj finančnú a to vo výške 2000,00 € .

Článok:

Kto pomôže Ukrajine? a Človek v ohrození – hľadáme dobrovoľníkov a ubytovanie pre ľudí z Ukrajiny