Marta Balážová, poslankyňa v ZM

28.február 2022  · Dnes ráno som zaslala email primátorovi Husárovi, kde som uviedla, že mi je ľúto, že vedenie mesta Zlaté Moravce ako vždy, ani teraz nekomunikuje s poslancami mesta. Poslanci majú byť informovaní, aké kroky podniká mesto Zlaté Moravce v súvislosti so situáciou na Ukrajine.

A preto som ho dnes ráno požiadala, aby pravidelne informoval poslancov mesta.

Uviedla som, že nie je štandartné, aby primátor mesta zverejnil video, kde hovorí o krokoch samosprávy na komerčnom webe a FB stránke 26.2.2021.

A až dnes 28.2.2021, predpokladám, že po doručení môjho emailu, video zverejnili aj na oficiálnej webovej stránke mesta.

Som rada, že vedenie mesta pochopilo a pred pár minútami nám zaslalo emailom informácie o postupnosti krokov, ktoré podniká samospráva v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine.