Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

24. februára o 16:15  · Dovoľujeme si vás informovať, že vo Vestníku vlády SR boli dnes zverejnené nové vyhlášky ÚVZ SR k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí.

📄 Podujatia: https://bit.ly/vyhlaska-24-2022
📄 Prevádzky: https://bit.ly/vyhlaska-25-2022

PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZMIEN:

➡️ S účinnosťou od soboty 26. februára budú prevádzky maloobchodu a služieb i hromadné podujatia fungovať v režime “základ”. Budú dostupné pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný/očkovací status. Rušia sa režimy OTP, OP a OP+.

➡️ Pre časť prevádzok a pre hromadné podujatia budú stále platiť kapacitné obmedzenia. Vo väčšine prípadov sa rušia.

➡️ Prevádzky služieb (napr. gastro prevádzky s konzumáciou na mieste, fitness či wellness služby) budú mať obmedzené otváracie hodiny od 5:00 do 24:00; obmedzenie neplatí pre niektoré služby a všetky maloobchodné prevádzky.

➡️ S účinnosťou od soboty 26. februára sa rušia vyhlášky, ktoré plošne obmedzovali návštevy na lôžkových oddeleniach nemocníc a návštevy v ústavoch na výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených.

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O OBSAHU NOVÝCH VYHLÁŠOK

Podmienky pre jednotlivé typy prevádzok a k organizácii hromadných podujatí nájdete zhrnuté v tlačovej správe: https://bit.ly/TS-1-faza-26-2-2022

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

25. februára o 16:29  · Dovoľujeme si vás informovať, že vo Vestníku vlády SR bola dnes zverejnená novela vyhlášky ÚVZ SR k domácej izolácii a karanténe.

📄 Novela v plnom znení: https://bit.ly/vyhlaska-26-2022

Novela vyhlášky reflektuje na prijaté uznesenie vlády SR a na požiadavky ministerstva školstva.

ČO SA ÚPRAVOU MENÍ?
Povinná karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym sa od 26. februára 2022 nebude vzťahovať na žiakov základných a stredných škôl, deti v materskej škole alebo v obdobnom zariadení a na pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní, ak:
☑️ táto osoba nemá klinické príznaky ochorenia a
☑️ kontakt s pozitívnou osobou bol v rámci školy alebo iného obdobného zariadenia.

AKÝ JE NOVÝ POSTUP PO ÚZKOM KONTAKTE?
➡️ Osoby, ktoré dovŕšili 6. rok života, musia mať po kontakte s pozitívnou osobou následne na verejnosti 10 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, ktorý môžu deti a žiaci v škole a v školskom zariadení nahradiť rúškom.
➡️ Úzke kontakty musia ďalej dodržiavať hygienu rúk a počas 10 dní obmedziť sociálny kontakt na príslušný kolektív triedy.

POSTUP PO POZITÍVNOM TESTE SA NEZMENIL
U detí, ktoré boli pozitívne testované, naďalej platí minimálne päťdňová domáca izolácia (v závislosti od intenzity klinických príznakov).

Rovnako platí povinnosť, že u osôb od 6. roka života je následne nutné nosiť na verejnosti ďalších 5 dní respirátor, ktorý môžu deti a žiaci v škole a školskom zariadení nahradiť rúškom.