V Zl. Moravciach nebude elektrina + dátum, čas, ulice, čísla…

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

01.3.2022 (utorok)

Utorok – 01.03.2022 – V čase od 07:30:00 hod. do 11:30:00 hod.:
1.MÁJA č. 4,6,8,10,12,14
JANKA KRÁĽA č. 1,9
KMEŤA, A. č. 4,4/A
NAM HLINKU, A. č. 3,7
PODJAVORINSKEJ, Ľ. č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30
PRÍLEPSKÁ č. 2,2/B,4
SLÁDKOVIČOVA č. 2,4,10,12,19,29,33/ZA,35,43A,43B,43C,43D,43E,43F,43G,43H

Dátum a hodina začiatku: 01.03.2022 07:30:00 hod.
Dátum a predpokladaná hodina ukončenia: 01.03.2022 11:30:00 hod.
Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky:
24ZZS40229840009 SNP 1/OP, ZLATÉ MORAVCE
24ZZS4075510000U 1.MÁJA 2, ZLATÉ MORAVCE

10.3.2022 (štvrtok)

V čase od 08:00:00 hod. do 13:00:00 hod.:
CES BERNOLÁKOVA č. 3
NAM HLINKU, A. č. 6/BL,17/A,17/B
ROBOTNÍCKA č. 2/Bl,5/OP,9,40,47,53,64,65,69,73,75,81,81/VE,85,89,91,93,95,97
ŽUPNÁ č. 8

24ZZS6133872000K NAM HLINKU, A. 8/OP, ZLATÉ MORAVCE
24ZZS60077610006 NAM HLINKU, A. 19/BL, ZLATÉ MORAVCE
24ZZS4022904000K NAM HLINKU, A. 19/ZA, ZLATÉ MORAVCE
24ZZS4082388000E ŽUPNÁ 8, ZLATÉ MORAVCE