VIDEO: Zaniknutá baňa Viktória. Takmer 75 rokov od zapečatenia

Uholná baňa v lesoch na pomedzí obcí Hostie, Jedľové Kostoľany a Obyce. Ťažilo sa tu najmenej od polovice 19. storočia do roku 1948 – 49. Vtedy sa tu nachádzali desiatky budov. Dnes, keď idete okolo a nemáte vedomosť o jej existencii, ani neviete čo je okolo vás. Že tu pracovalo aj 250 baníkov, viedla tadiaľto lesná železnica… Dnes je to len obyčajný les. Ak sa ale pozriete lepšie, uvidíte jamy a prepadliská hlboké 15 metrov, haldy, železničný násyp, zamurovaný vchod do štôlne, či vetracie šachty. Vďaka údajom z laserového skenovania Slovenska sa na takéto miesta môžme pozrieť z nadhľadu, ktorý nám pomáha vidieť rôzne súvislosti. Zdroj údajov: UGKK SR

VIDEO:
DOLET / Róbert Turčan – Martin Dóka / Hostie 104

turcan@dolet.sk
doka@dolet.sk

0905 298 423
0918 863 432

– Komplexné služby v oblasti leteckých prác s bezpilotnými prostriedkami

dolet.sk

instagram.com