Poslanci schválili predĺženie prenájmu tepelného hospodárstva pre Teplárne ZM do roku do roku 2042.


SCHVÁLENÉ:
38. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu tepelného hospodárstva pre Teplárne ZM
s.r.o.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(mat. č.29-24MZ-2022)
(mat. č.29b-24MZ-2022)
(mat. č.29c-24MZ-2022)
(mat. č.29d-24MZ-2022)
(mat. č.29e-24MZ-2022)
(mat. č.29f-24MZ-2022)