V januári nás navždy opustili títo Zlatomoravčania
(Tekovské noviny 2022/02)

Smútočné oznámenia