FOTO + VIDEO: Medáreň z Nevidzian na Vianočných víkendoch