PARK TOPOĽČIANKY - Foto a zápisky z ranžírungu (7.5.2017)