Ako veľmi je zadĺžené mesto Zlaté Moravce?

zdroj / foto: 9. marec 2023 | zlatemoravce.eu

Zdroj tohto dokumentu je príloha k bodu č. 22. k dnešnému mestskému zastupiteľstvu, kde je aj informácia o zadĺženosti mesta Zlaté Moravce:

22. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu na „Moderné technológie v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 13-3MZ-2023)23. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu na „Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce“ (mat. č. 14-3MZ-2023)