Obec Mankovce

Ďakujeme zamestnancom obecného úradu za vyzbieranie odpadkov v okolí našej obce smerom na Zlatno, Velčice a Martin nad Žitavou, ako i za vyzbieranie odpadkov priamo v obci.Prosíme všetkých občanov, aby odpad odhadzovali na miesto na to určené a prispievali i týmto spôsobom k zveľaďovaniu našej obce.