DNES a ZAJTRA nebude v Zlatých Moravciach elektrina + časy, ulice, čísla…

zdroj: 3. august 2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

Vážení občania,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili,že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú

dňa 14.08.2023
V čase od 07:00:00 hod. do 17:00:00 hod.:
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

HVIEZDOSLAVOVA č. 73/A,73/B,73/C,75
MOJMÍROVA č. 1,3,5,7,9,11
DUKLIANSKA č. 2 ,2/VE, 4, 2490/1
24ZZS4022820000Z DUKLIANSKA 2/VE, ZLATÉ MORAVCE
24ZZS4022821000U DUKLIANSKA 2/VE, ZLATÉ MORAVCE
24ZZS40228270000 DUKLIANSKA 2/VE, ZLATÉ MORAVCE
24ZZS4022828000W DUKLIANSKA 2/VE, ZLATÉ MORAVCE
24ZZS40712800004 DUKLIANSKA 2/VE, ZLATÉ MORAVCE
24ZZS4080381000S DUKLIANSKA 2/VE, ZLATÉ MORAVCE
dňa 15.08.2023 V čase od 08:00:00 hod. do 15:30:00 hod.:

bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
ŽUPNÁ č. 32
KALINČIAKOVA č. 1,2541/1
ŠKOLSKÁ č. 2,4,6,8,10,12