zdroj: 26. apríl 2024 | facebook.com | Obec Žikava

Dňa 23. 4. 2024 nás náhle a nečakane opustil spoluobčan, manžel, otec a kamarát Ján Néma.

Zanechal po sebe manželku Mirku, dcéru Mišku a syna Adamka, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii, keď musia čeliť smútku a bolesti zo straty svojho najbližšieho a zároveň sa vyrovnať s finančnou situáciou. Jankovi kamaráti sa preto rozhodli zrealizovať zbierku – finančnú pomoc pre pozostalú mladú rodinu, kde môžete dobrovoľne prispieť ľubovolnou sumou.

Finančné prostriedky pôjdu priamo na účet Jankovej manželke Mirke:
SK09 5600 0000 0017 7644 9002

Za Váš prejav spolupatričnosti, za Vašu podporu a nezištnosť Vám vopred ďakujeme.