FOTO a VIDEO: Svätomartinský lampiónový sprievod (Skýcov, 11.11.23)

zdroj: 11. november 2023 | facebook.com | Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

Zopár fotografii z dnešného sprievodu… Chcem srdečne poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri príprave lapionového sprievodu. Som vďačný, že akciu štedro podporil Obecný úrad a zapojila sa základná i materská škola. Osobitne ďakujem rodine Michňovej a p. učiteľkám, ktoré pomohli s moderovaním a spevom. Pán Boh zaplať všetkým!

VIDEO facebook.com

FOTO facebook.com