Nemocnica AGEL Zlaté Moravce neustále zvyšuje komfort svojim pacientom, čím zabezpečuje neustále zlepšovanie zdravotnej starostlivosti. Novinkou je zrekonštruovaná chirurgická ambulancia, ktorá poteší nielen pacientov, ale aj zdravotníkov.

Trvalo takmer mesiac usilovnej práce, kým sme zrevitalizovali priestory chirurgickej ambulancie a jej pridružených miestností. V ambulancii bola vymenená elektroinštalácia, PCV krytina, dodaný nový nábytok,  zariadenie a svietidlá,“ hovorí riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce MUDr. Nina Horniaková. Súčasťou rekonštrukcie bola obnovená zdravotná technika, germicídne žiariče a sanita, tiež bola zrealizovaná maľovka stien, náter okien a dverí. „Okrem ambulancie bola PCV krytina a maľovka stien obnovená aj v čakárni, sádrovni a v toaletách. Celková renovácia a moderný dizajn nábytku a vybavenia tak u zamestnancov, ako aj pacientov, navodzuje príjemnú a rodinnú atmosféru,“ uviedla riaditeľka. Celková investícia revitalizácie je takmer 11 tisíc €. V nových priestoroch pacientov privítame v priebehu budúceho  týždňa.