Koľko stojí vybudovanie platených parkovísk + parkovacie automaty?

zdroj: 11. jún 2024 | crz.gov.sk | zlatemoravce.digitalnemesto.sk
viac článkov: Parkovanie v Zlatých Moravciach: zm33.sk

624€LEMUS, s.r.o. – Objednávame si u Vás dopravnoinžiniersku dokumentáciu – návrh umiestnenia dopravného značenia a dopravného zariadenia na úpravu parkovania na platené parkovanie a zjednosmernenie MC Štefánikova, v úseku Bernolákova – Dlhá v Zlatých Moravciach. Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa doručenia odberateľovi. (objednávka 25/2400130)
18.144€LEMUS, s.r.o. – Objednávame si u Vás zmenu a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v lokalite realizácie plateného parkovania v súlade s projektovou dokumentáciou A.III.668/2024 a A.III.679/2024 v lokalite na MC: Robotnícka, Robotnícka pri poliklinike, Bernolákova pri poliklinike, Štefánikova v úseku od Bernolákova po Dlhá, A. Kmeťa, 1. Mája. Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa doručenia odberateľovi. (objednávka 25/2400129)
14.340€LEMUS, s.r.o. – Objednávame si u Vás zmenu a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia v lokalite realizácie plateného parkovania v súlade s projektovou dokumentáciou A.III.652/2023 v lokalite na MC: S. Chalupku, J. Kráľa, Migazziho, Nám. A. Hlinku pre poštou. Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa doručenia odberateľovi. (objednávka 25/2400128)
1632€LEMUS, s.r.o. – Vypracovanie dopravnoinžinierskej dokumentácie: Platené parkovanie v lokalite vymedzenej miestnymi cestami Sama Chalupku, Janka Kráľa, Andreja Kmeťa a cestou II./511 – Župná, Zlaté Moravce. (faktura 519/2023)
840 €LEMUS, s.r.o. – Vypracovanie dopravnoinžinierskej dokumentácie – Platené parkovanie na MC Robotnícka, parkovisko na MC Bernolákova pred a vedľa polikliniky v Zlatých Moravciach. (faktura 149/2024)
108€WEBY GROUP, s. r. o. – Objednávame si u Vás zrealizovanie webovej podstránky Parkovanie k hlavnej webovej stránke mesta Zlaté Moravce – jednorázový poplatok. Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa doručenia odberateľovi. (objednávka 25/2400155)
2218,80€EM CARD a.s. – Objednávame si u Vás trvalé značenie – Informačné tabule potrebné pre zavedenie plateného parkovania na vymedzenom území mesta Zlaté Moravce. Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa doručenia odberateľovi. (objednávka 25/2400159)
6.600€EM CARD a.s. – Parkovací automat za mernú jednotku 1 ks (Zmluva GEN_206/2024)
52.800€EM CARD a.s. – Parkovacie automaty v počte 8 ks v súlade so špecifikáciou v
Prílohe č. 1 tejto zmluvy – montáž, dodanie a inštalácia (Zmluva GEN_206/2024)
9.676,80€EM CARD a.s. – Cloud manažérske a analytické prostredie pre správu siete 24
mesiacov – licencia, softvér, prístup do cloudu a servis (Zmluva GEN_206/2024)
240€EM CARD a.s. – Zaškolenie referentov parkovania, 2 osoby

Cloud manažérske a analytické prostredie pre správu siete bude vo výške 403,20 Eur s DPH a bude sa
fakturovať mesačne po dobu 24 mesiacov od dodania tovaru.