Mesto Zlaté Moravce dočasne hospodári v rozpočtovom provizóriu

zdroj: 13. apríl 2023 | zlatemoravce.eu | Tekovské noviny, Peter Klimant

Mesto Zlaté Moravce zatiaľ stále nemá schválený rozpočet na rok 2023. Naša samospráva aktuálne hospodári v rozpočtovom provizóriu.

Na treťom rokovaní mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, konanom v marci, sa mal pôvodne schvaľovať rozpočet mesta na rok 2023. Najdôležitejší dokument roka však nakoniec predložený nebol. Miesto toho vedenie mesta informovalo poslancov a občanov, že naša samospráva bude najbližšie obdobie fungovať v provizóriu. To znamená, že mesto hospodári podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka s podmienkou, že limit výdavkov v každom mesiaci neprekročí 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka.

„Dôvodov rozpočtového provizória je viac – povinná valorizácia miezd vo verejnej sfére určenej štátom, zvýšené náklady na energie, zmeny zákonov v oblasti odpadového hospodárstva, v oblasti financovania súkromných škôl a neverejných poskytovateľov sociálnych zariadení, a v neposlednej miere aj narastajúca inflácia,“ vymenoval viceprimátor Zlatých Moraviec Marek Holub. Mesto podľa jeho slov pristupuje k príprave a zostaveniu rozpočtu zodpovedne a nie iba formálne, v opačnom prípade by podľa Holuba na jednej strane nebolo dostatočné krytie výdavkov a na druhej strane by neboli naplnené reálne príjmy rozpočtu. „Chcem uistiť občanov, že rozpočtové provizórium, v ktorom sa nachádzame neovplyvňuje bežný chod organizácii mesta a poskytované služby,“ ubezpečil viceprimátor.

Rozpočtové provizórium by
v Zlatých Moravciach malo byť len dočasné riešenie. Rozpočet na rok 2023 by sa mal kreovať už v týchto dňoch. „Snaha je predložiť rozpočet do najbližšej finančnej komisie a následne po prerokovaní aj do mestského zastupiteľstva. Závisí to od efektu prijatých opatrení,“ uviedol Holub.