Mesto Zlaté Moravce ocenilo športovcov a osobnosti kultúry

zdroj: 15. jún 2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

Za úspechy, ktoré dosiahli v roku 2022 dostali ocenenie. Mesto Zlaté Moravce odovzdalo diplomy pre najlepších športovcov a osobnosti, ktoré sa pričinili o rozvoj kultúry v našom meste.

Slávnostný akt odovzdania ocenení sa uskutočnil v stredu 14. júna 2023 o 15.00 hodine v priestoroch obradnej sály Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

Ceny odovzdal primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár spoločne s poslankyňou mestského zastupiteľstva a predsedníčkou Komisie školstva, kultúry a športu Klaudiou Ivanovičovou.

„Blahoželám a prajem vám veľa ďalších krásnych úspechov, rovnako tak športovcom i osobnostiam z oblasti kultúry,“ povedal primátor Dušan Husár.

Športovci i osobnosti kultúry neskrývali nadšenie zo získanie ocenenia. Niektorí dostali cenu po prvýkrát, no boli tu i takí, ktorí majú týchto cien už niekoľko.

„Aj keď som tu už po šiestykrát, tak stále mi to prišlo niečím výnimočné. Určite je to milé ocenenie za tú všetku snahu po celý rok. Budem sa snažiť, aby boli tie výsledky ešte lepšie, aby som mohla prísť aj na budúci rok,“ povedala ocenená športovkyňa Ana Šabíková z Tenisového klubu Zlaté Moravce.

„Veľmi pekne ďakujem za toto ocenenie. Veľmi si to vážim. Projekt Krojované bábätká je náročným projektom, takže ja si veľmi vážim, keď si mesto Zlaté Moravce všimlo túto moju obetavú prácu a úprimne veľmi pekne ďakujem,“ poďakovala sa Monika Klučiarová, ktorá získala ocenenie Osobnosť kultúry za rok 2022 za úspešnú reprezentáciu mesta projektom Krojované bábätká.

Ceny pre športovcov a osobnosti kultúry boli odovzdané na základe ankety. Zlatomoravčania zasielali nominácie so svojimi favoritmi priamo na radnicu. Z týchto nominácií boli vybratí tí najlepší, ktorí dostali ocenenie.

Súčasťou slávnosti bol i krátky kultúrny program. Vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach. Moderátorkou podujatia bola Tatiana Kováčová.

Peter Klimant

Zoznam ocenených

Jednotlivci juniori:

Ana Šabíková – Tenisový klub Zlaté Moravce

Viktória Sališová – Horolezecký klub Zlaté Moravce

Timotej Ondrejka – Horolezecký klub Zlaté Moravce

František Belica – Šípkarský klub Zlaté Moravce

Patrik Richter – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble

Juraj Bóna – Box Club Zlaté Moravce

Jednotlivci seniori:

Čapová Vanessa – Klub pozemného hokeja HOKO Zlaté Moravce

Denis Duga – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble

Roman Jonis – Tenisový klub Zlaté Moravce

Zuzana Kadoríková – Krosový beh

Miroslav Kadorík – Krosový beh

Kolektívy juniori:

Futbalový tím PFA FC ViOn U 17

DUVI Sport – lyžovanie na tráve

Tréneri :

Robert Bosák – PFA FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble

Lucia Korcová – Horolezecký klub Zlaté Moravce

Simona Korcová – Horolezecký klub Zlaté Moravce

Ocenene primátora za celoživotný prínos v oblasti športu

Vladimír Holečka – za celoživotný prínos v oblasti športu

Kategória na ocenenie Osobnosť kultúry Mesta Zlaté Moravce za rok 2022:

Tatiana Kováčová – za rozvoj kultúry v meste Zlaté Moravce

Mgr. Monika Klučiarová DiS.– rodinný fotograf, reprezentácia mesta projektom Krojované bábätká

Vedúci kultúrneho súboru alebo organizácie: za úspešnú reprezentáciu mesta Zlaté Moravce

Diana Dvořáková – Tanečná skupina Streetlup

Mária Bencová – vedúca spevácky súbor Babička

Mgr. Michaela Borčinová – vedúca tanečného a literárno – dramatického odboru ZUŠ

Ocenenie primátora za celoživotný prínos v oblasti kultúry:

Branimír Lang – Hudobná skupina Kvety

MUDr. Ivan Belica – Hudobná skupina Kvety

MUDr. Vladimír Rakovský – Hudobná skupina Kvety

Oľga Grečnárová -Rafajová – výtvarná a literárna tvorba

Branislav Kováč- umelecké meno VEC – slovenský rapper, DJ, hudobný producent a moderátor

Mária Bačová – Ocenenie primátora za celoživotný prínos v oblasti kultúry In – memoriam