Prijímame nových pacientov

Alebo

Zariadime komunikáciu s vašim doterajším lekárom a poisťovňou, ako aj prenos zdravotnej dokumentácie.

Dohodu s ambulanciou všeobecného lekára: PLZCH s.r.o. môže uzatvoriť každý občan s platným verejným zdravotným poistením v SR, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a má trvalý pobyt na území SR. Podmienkou pre uzatvorenie Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je aspoň 6 mesiacov trvajúca registrácia u doterajšieho všeobecného praktického lekára. Uzatvorením Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa Vašim novým všeobecným praktickým lekárom stáva lekár ambulancie PLZCH s.r.o.

Vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia. Budeme mať zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti

MUDr. Pavol Laurov
– Všeobecná ambulancia pre dospelých
Sestra: Mariana Križanová

OdberyOrdinačné hodiny ambulanciaLen objednaní pacientiNávštevy Administratíva
Pondelok7:00 – 8:008:00 – 12:0012:00 – 14:0014:00 – 15:00
Utorok7:00 – 8:008:00 – 12:0012:00 – 14:0014:00 – 15:00
Streda 7:00 – 8:008:00 – 12:0012:00 – 14:00
Štvrtok13:00 – 17:0012:00 – 13:0017:00 – 18:00
Piatok7:00 – 8:008:00 – 12:0012:00 – 13:00
  • v prípade záujmu o preventívnu prehliadku, predoperačné vyšetrenie, potvrdenie do práce a podobne, kontaktujte nás najskôr mailom alebo telefonicky, následne dostanete presný čas vyšetrenia 

Miesto prevádzkovania:
Poliklinka, Bernolákova 2042/24 95301 Zlaté Moravce
– (1.posch., bývalá ambulancia MUDr. Máčaja)

mobil: 0904 555 373
email: ambulancia@drlaurov.sk
web: drlaurov.sk

Poskytovateľ:
PLZCH s.r.o.
Chyzerovecká 345/16
95301 Zlaté Moravce
IČO: 55055915

Na základe rozhodnutia Lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja bol pridelený obvod:

Ulice mesta Zlaté Moravce:

Prílepská
1.mája – párne čísla
Gorazdova
Metodova
Vionská
Športová
Šafranická

Slobodná voľba lekára zostáva zachovaná 

Poskytujeme:

  • komplexný prístup k Vaším zdravotným problémom
  • celkový prehľad o Vašom zdravotnom stave
  • pravidelné preventívne prehliadky
  • predoperačné vyšetrenie u pacientov s nízkym operačným rizikom
  • moderná diagnostika, liečba a spolupráca so špecialistami
  • kvalitné prístrojové vybavenie ako napr. EKG a CRP, ktoré nám pomáhajú efektívne diagnostikovať Váš zdravotný stav
  • pravidelné očkovanie proti tetanu, očkovanie proti chrípke, pneumokokom
  • ľudský prístup, rešpekt, ochota

CENNÍK LEKÁRSKYCH VÝKONOV a PREHLIADOK NEUHRÁDZANÝCH ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 577/2004

PLATNÝ OD 03.05.2023,  PLZCH S.R.O.

Na vedenie motorového vozidla – nové vyhotovenie20 EUR
Na predĺženie platnosti vodičškého preukazu – dôchodci10 EUR
Pre držanie a nosenie zbraní a streliva, zbrojného pasu30 EUR
Pred pobytom a prácou v zahraničí, pre let lietadlom a pod.20 EUR
Pre štúdium /SOU, SŠ, VŠ/0 EUR
Vystavenie zdravotného preukazu15 EUR
Preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania20 EUR
Vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo ZP10 EUR
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta10 EUR
Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne20 EUR