Na 3. bloku Mochoviec prifázovali aj druhú turbínu

zdroj: 04.02 2023 | 21:49 | facebook.com | seas.sk

Slovenské elektrárne, a.s., pokračujú v testoch, v ďalšom kroku zvýšia výkon reaktora na 35 %.

V sobotu 4. februára o 17:35 Slovenské elektrárne, a.s., úspešne prifázovali k sieti už aj druhý turbogenerátor 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a pokračujú ďalšími testmi na výkonovej hladine 20 %. Prvú turbínu prifázovali do siete v utorok 31. januára o 22:57 SEČ.

„Prifázovaním turbogenerátorov do elektrizačnej sústavy SR sme prvýkrát reálne naplnili poslanie jadrovej elektrárne, teda bezpečne a spoľahlivo udržiavať reťazovú štiepnu reakciu, ako aj dodávať reálnu elektrickú energiu spotrebiteľom. Samozrejme, ešte nás čakajú desiatky testov, kým 3. blok začne vyrábať na 100 %.“Marek Podolec, manažér riadenia prevádzky 3. a 4. bloku Mochovce

Tretí blok od prvého prifázovania dodal do siete už dve gigawatthodiny elektrickej energie čo predstavuje ročnú spotrebu 800 priemerných domácností. Proces postupného zvyšovania výkonu 3. bloku a dodávok elektriny do siete pomáha napĺňať dohodu s vládou, v ktorej sa Slovenské elektrárne zaviazali dodávať lacnú elektrinu pre domácnosti za cenu 61,2077 eur za megawatthodinu, čo predstavuje bezprecedentne nízku cenu elektriny pre domácnosti v rámci EÚ.

„Doterajší priebeh testov v etape energetického spúšťania ukazuje pripravenosť technológie, personálu spúšťania, ako aj obslužného personálu. Testovanie prebieha v súlade s harmonogramom.“Juraj Krasňanský, riaditeľ dokončovania a spúšťania systémov Mochovce 3 a 4

Po vyhodnotení všetkých testov tejto etapy prejde blok na výkonovú hladinu 35 % výkonu reaktora a postupne ju budú zvyšovať až na 100 %, s krátkodobými plánovanými odstaveniami podľa harmonogramu uvádzania nového bloku do prevádzky. Úplnú funkčnosť 3. bloku a dosiahnutie projektových parametrov potvrdí úspešné ukončenie fázy 144-hodinového preukazného chodu na plnom, 471-megawattovom výkone.

Nový blok v kontexte energetiky na Slovensku

Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať pri spustení inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny Slovenska. Z pohľadu výroby elektriny sa tak Slovensko už tento rok stane energeticky sebestačné.

Životnosť nového bloku je plánovaná na minimálne 60 rokov.

Jadrovú energiu podporuje sedem z desiatich Slovákov. Až 60 % si myslí, že vyrábať elektrinu v atómovej elektrárni je bezpečné. Ukazujú to výsledky prieskumu verejnej mienky agentúry ACRC pre Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) a Slovenské elektrárne, vykonanom na prelome júna a júla 2022.

O Slovenských elektrárňach

Približne 70 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku je zo Slovenských elektrární, a.s. Najmä vďaka jadrovým elektrárňam najväčší slovenský výrobca dodáva až 95 % elektriny bez emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jeden zo skleníkových plynov zodpovedných za globálne otepľovanie. Za znižovanie emisií sa spoločnosť ako jediná na Slovensku a vo východnej Európe dostala na prestížny index Financial Times: Europe´s Climate Leader 2022.

Okrem jadrových prevádzkuje spoločnosť aj 31 vodných, dve tepelné a dve fotovoltické elektrárne. Ich celkový výkon je 4143,8 megawattov.

Kto sú akcionári

Spoločnosť má dvoch akcionárov. Majoritným akcionárom je spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (SPH), vlastniaca podiel na základnom imaní vo výške 66,0000000523 %. V SPH vlastnia 50 % podiel na základnom imaní spoločnosť EP Slovakia B.V. (dcérska spoločnosť skupiny EPH) a zvyšných 50 % patrí spoločnosti Enel Produzione S.p.A (dcérska spoločnosť skupiny Enel).

Minoritným akcionárom Slovenských elektrární s podielom na základnom imaní 33,9999999477 % je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR.