Nemocnica AGEL Zlaté Moravce – „Denne dnes ošetríme takmer dvojnásobok pacientov ako v minulosti,“ hovorí PhDr. Sučková

zdroj: 7. september 2023 | facebook.com | nemocnicazlatemoravce.agel.sk | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.

Ôsmy september si pripomíname Svetový deň fyziatrie. Táto oblasť medicíny sa v poslednej dekáde dostala výrazne do popredia. Fyzioterapeuti a odborníci na rehabilitáciu zdôrazňujú aký obrovský pokrok môže dosiahnuť pacient pri systematickom cvičení pod správnym vedením odborníka, aj v ťažkom stave. Bohatú históriu a skvelé výsledky má aj oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnice AGEL Zlaté Moravce.

Fyzikálna terapia, známa aj ako fyzioterapia, je jednou z medicínskych disciplín, ktorá sa zaoberá liečbou rôznych fyzických a neuromuskulárnych stavov pomocou fyzikálnych metód a cvičení. „Jej cieľom je obnoviť, udržiavať ako aj zlepšiť pohyb, funkciu a celkovú kvalitu života pacientov, ktorí sa zotavujú po poraneniach, operáciách a iných zdravotných problémoch,“ uvádza PhDr. Jana Sučková, vedúca fyzioterapeutka oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnice AGEL Zlaté Moravce zároveň uvádza, že „pod vedením vedúcich lekárov zavádzame do praxe nové metodiky a liečebné postupy,“ zhodnotila vývoj v oblasti trendu vedúca fyzioterapeutka. Terapia sa často používa pri rôznych zdravotných problémoch, vrátane ortopedických poranení, neurologických ochorení, zápalových stavov, problémov s chrbticou a mnohých ďalších. „Pred začatím liečebného programu fyzikálnej terapie je dôležité, aby sa pacient podrobil dôkladnému hodnotiacemu vyšetreniu zo strany kvalifikovaného fyzioterapeuta, ktorý môže vytvoriť personalizovaný liečebný plán na základe konkrétnych potrieb pacienta,“ dodáva.

Najčastejšími diagnózami, ktoré fyzioterapeuti v Zlatých Moravciach liečia sú hlavne bolestivé syndrómy chrbtice, artrózy, stavy po výmene kĺbov, po zlomeninách končatín a chrbtice, vertigo a tinnitus (točenie hlavy a pískanie v ušiach), stavy po amputáciách končatín ale aj po náhlych cievnych príhodách. ,,Najčastejšie používanou terapiou je ultrazvuková, elektromagnetická, laserová, alebo terapia teplom takzvaný parafín. Rehabilitáciu poskytujeme aj deťom, najmä pri chybnom držaní tela a skoliózach, pri poruchách pohybového a tonusového vývinu u dojčiat, tortikolise (vychýlenom držaní hlavičky), pri plochých nohách atď. Pribúdajú však aj problémy, ktoré sa vyskytujú hlavne u dospelých, a to bolestivé stavy chrbtice a hlavy z dôvodu dlhého sedenia za počítačom a používania mobilných telefónov,“ opisuje skúsenosti z praxe PhDr. Sučková. Pacienti dnes prikladajú rehabilitácii a v rámci nej aj fyzioterapii veľký význam, čo dokazuje obrovský záujem o tieto procedúry. ,,Kým pred 10 – 15 rokmi bolo denne ošetrených cca 80 až 100 pacientov, dnes je to približne dvojnásobok. Pravdepodobne je to aj v dôsledku pozitívnych účinkov fyzioterapie, ktorou sa dá dosiahnuť úplná úprava pohybu končatín tak po zlomeninách, výmenách kĺbov ako aj odstránenie bolestí chrbtice,“ dodáva. Nevyhnutá je však spolupráca a záujem zo strany pacienta. ,,Musí sa aktívne zapájať do procesu rehabilitácie prevádzaním odporúčaných cvičení, na odstránenie svalových dysbalancií, ktoré sú najčastejšie príčinou bolestivých stavov chrbtice,“ dodáva skúsená fyzioterapeutka. Realita však býva horšia, mnohí pacienti  preferujú aj opakovane, niekoľkokrát do roka,  pasívne formy liečby, teda podávanie procedúr a mäkkých techník, než aktívne zapojenie sa do cvičenia s dlhodobým účinkom.

Začiatok oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce siaha až do 60. rokov minulého storočia, kedy v nemocnici pracovala prvá fyzioterapeutka. Medzi prvých primárov patril MUDr. Falath, ktorý oddelenie, aj s kolektívom rehabilitačných pracovníčok, viedol takmer celé 70. roky. Pamätníci nezabúdajú na mená ako MUDr. Galovičová, MUDr. Bajcárová, či MUDr. Bieliková. Oddelenie Zlatomoravskej nemocnici viac ako 14 rokov vedie skúsená lekárka MUDr. Dana Poláková.


Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia – nelôžkové odd.

V roku 2013 bolo oddelenie presťahované zo starého gynekologického pavilónu pri budove vrátnice do budovy pavilónu interných disciplín. FBLR  zabezpečuje základnú fyzatricko-rehabilitačnú starostlivosť ambulantným pacientom a pacientom lôžkových oddelení interného, chirurgického oddelenia a oddelenia OAIM.

Pracovisko vedie lekár  so špecializáciou v odbore FBLR + certifikátom SM systému. Predpis zdravotných pomôcok sa vykonáva 1x do týždňa v stredu. Ďalej činnosť oddelenia zabezpečujú  fyzioterapeutky a 1 zdravotná sestra.

Prevádzka je jednozmenná. FBLR má úsek pre laseroterapiu, individuálnu a skupinovú liečebnú telesnú výchovu, fyzikálnu terapiu a teploliečbu s vyškolenými fyzioterapeutkami v certifikovaných pracovných činnostiach:

  • laseroterapia
  • ​kurz v mäkkých a mobilizačných technikách
  • certifikovaná činnosť manuálnej lymfodrenáže
  • reflexná masáž
  • kurz kineziotapingu  
  • vyškolenie v SM systéme

V ostatnom období boli na oddelení zavedené nové liečebné postupy: podávanie laseroterapie s výraznými biostimulačnými, protibolestivými a protizápalovými účinkami a SM systém – tento druh cvičenia je vykonávaný na priamu platbu pacienta.

Vyšetrenia a jednotlivé zdravotné výkony sú pacientovi vykonávané priebežne, bez nutnosti dlhodobého objednávania sa. V prípade konzultácie ohľadne liečby kontaktujte vedúcu lekárku oddelenia tu https://nemocnicazlatemoravce.agel.sk/zamestnanci-nemocnice/fro/mudr.dana-polakova.html

Kontakty:

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
037/ 6905 264

MUDr. Dana Poláková
vedúca lekárka
037/6905 264
dana.polakova@nzm.agel.sk

PhDr. Jana Sučková
vedúca fyzioterapeutka
037/6905 288; kl. 348
jana.suckova@nzm.agel.sk

Spojovateľ
037/6905 111
Ambulancia
037/6905 264
Parafín
037/ 6905 349
Elektroliečba
037/6905 348
fro@nzm.agel.sk
pavilón interných disciplín, II. poschodie vpravo