Nemocnica AGEL Zlaté Moravce otvára novú ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých

zdroj: 31. júl 2023 | nemocnicazlatemoravce.agel.sk | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.

Od utorka 1. augusta Nemocnica AGEL Zlaté Moravce rozširuje odbornosť poskytovaním zdravotnej starostlivosti v novej, špecializovanej ambulancii v odbore všeobecného lekárstva. Uspokojí tak dopyt tohto druhu činností pre poistencov všetkých troch zdravotných poisťovní.

Zlatomoravská nemocnica naplno rozbieha výkony všeobecnej ambulancie pre dospelých od 1. augusta. Vedenie Nemocnice AGEL Zlaté Moravce začalo s prípravným procesom len pred vyše mesiacom a čo nevidieť privíta svojich prvých pacientov. Po maratóne vybavovania a schvaľovania dokumentácie nevyhnutnej pre uvedenie priestorov do prevádzky začne poistencov všetkých troch zdravotných poisťovní, s ktorými má nemocnica podpísané zmluvy, ošetrovať od utorka.

Novú ambulanciu nemocnica zriadila priamo v areáli. Ambulancia bude poskytovať komplexnú liečebno-preventívnu všeobecnú starostlivosť všeobecného lekárstva pre dospelých.  „Naším cieľom bolo rozšíriť spektrum ambulantných služieb tak pre pacientov nášho zdravotníckeho zariadenia, ako aj pre potreby širokej verejnosti. V spolupráci s inými odbornými ambulanciami bude poskytovať diagnostiku, liečbu a odborné poradenstvo pacientom v spádovej oblasti,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce MUDr. Nina Horniaková.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých má určené ordinačné hodiny  počas pracovných dní od pondelka do piatka v čase od 7,00 do 11,00 hodiny. Pacientov ošetruje zatiaľ bez objednania, doplňujúce informácie môžu klienti a pacienti nemocnice podať elektronicky prostredníctvom e-mailu: vseobecna.ambulancia@nzm.agel.sk, prípadne na tel. čísle 037/6905276.

Všeobecná ambulancia pre dospelých

Kontakty:

037/ 6905 276
vseobecna.ambulancia@nzm.agel.sk
bývalá budova RZP

Personál:

Lekár: MUDr. Ladislav Solčiansky

Sestra: Iveta Kocianová

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok:7:00 – 11:00 hod.
Utorok:7:00 – 11:00 hod.
Streda:7:00 – 11:00 hod.
Štvrtok:7:00 – 11:00 hod.
Piatok:7:00 – 11:00 hod.

OZNAM

Vážení pacienti, klienti ambulancie,
z dôvodu plánovanej letnej dovolenky bude ambulancia v dňoch od 4.9.2023 do 14.9.2023 zatvorená. 

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť. 

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce nemá pre túto ambulanciu lekárom VÚC pridelený obvod. Primárna starostlivosť vo všeobecnej ambulancii  pre dospelých je koordinovaná zdravotno-sociálna starostlivosť na úrovni prvého kontaktu pacienta so zdravotníckym systémom. Je to súbor činností súvisiaci s podporou zdravia, prevencioum vyšetrovaním, liečením, rehabilitáciou. Všetky úkony rešpektujú bio-psycho-sociálne potreby. Riešime netriedené zdravotné problémy dospelej osoby bez ohľadu na vek, pohlavie alebo iné charakteristiky. Všeobecné lekárstvo je kľúčový medicínsky odbor primárnej zdravotnej starostlivosti. 

AMBULANCIA POSKYTUJE NASLEDOVNÉ SLUŽBY: 

 • komplexná liečebno-preventívna všeobecná lekárska starostlivosť
 • špecifické výkony
 • vyšetrenie CRP (C-reaktívny proteín – zdravotnými poisťovňami odporučené vyšetrenie pred indikáciou antibiotickej liečby.)
 •  EKG vyšetrenie 
 • odporúčania na špeciálne vyšetrenia (RTG, USG, …)
 • odporúčania na ďalšie vyšetrenia v odborných ambulanciách
 • diagnostika a liečba v spolupráci s inými odbornými ambulanciami
 • konzultácie – poradenstvo  pri potrebnej intervenčnej liečbe
 • odbery materiálu na hematologické vyšetrenie, biochemické vyšetrenie, mikrobiologické vyšetrenie
 • ordinácia potrebnej liečby
 • podávanie liečiv 
 • preventívne, povinné aj nepovinné očkovania
 • zdravotná spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel, plavidiel, SBS  aj iné potvrdenia o zdravotnom stave
 • zdravotná spôsobilosť na držanie strelnej zbrane a streliva
 • zákonné preventívne prehliadky
 • vstupné, výstupné a periodické prehliadky do zamestnania
 • vyšetrenia na zdravotné preukazy
 • návštevná služba  po predchádzajúcom dohovore s lekárom
 • konziliárne výkony v rámci nášho zdravotného zariadenia