ROZPIS OČKOVANIA V DŇOCH OD 10. 2. – 11. 2. 2022

Štvrtok 10. 2. 2022
Dospelí:
08:00 – 11:30 hod.
12:00 – 15:00 hod.
Deti: neočkujeme

Piatok 11. 2. 2022
Dospelí:
08:00 – 11:30 hod.
12:00 – 15:00 hod.
Deti:
12:00 – 13:00 hod.

Poznámka: Obedňajšia prestávka od 11:30 do 12:00 hodiny.