Nová Všeobecná ambulancia pre dospelých prijíma nových pacientov

zdroj: 7. január 2024 | Ambulancia všeobecného lekára – MUDr. Veronika Plesnivá Zbonková

Naša Všeobecná ambulancia pre dospelých začala prevádzku 1. januára 2024. Ide o úplne novovytvorenú ambulanciu v Zlatých Moravciach. To znamená, že táto ambulancia neprebrala žiaden obvod, ktorý bol doteraz v okrese Zlaté Moravce. Radi preto príjmeme do našej starostlivosti nových pacientov zo zlatomoraveckého regiónu. Tešíme sa na Vás ! 🙂

Viac informácií nájdete na našej web stránke: drzbonkova.sk

Námestie Andreja Hlinku 28/A, Zlaté Moravce, Slovakia
0950 411 002
ambulancia@drzbonkova.sk