NOVÉ ČIPOVÉ KARTY spoločnosti ARRIVA NITRA

Vážení cestujúci,
naša spoločnosť ARRIVA NITRA prichádza so skvalitňovaním služieb prímestskej autobusovej dopravy. V najbližšom období pripravujeme zmenu v tarifnom odbavovacom systéme pre cestujúcich na prímestských linkách v Nitrianskom kraji. Zmena v tarifnom odbavovacom systéme si vyžaduje výmenu pôvodných čipových kariet za karty nové. O nový typ čipovej karty môžete požiadať aj v predstihu, a to do konca februára 2022 za zvýhodnených podmienok.