Platené parkovanie v centre Zlatých Moraviec

zdroj: 18. december 2023 | zlatemoravce.eu | Zlaté Moravce

VZN č. 17/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území Mesta Zlaté Moravce. Toto VZN bolo schválené dňa 14.12.2023 a účinnosť nadobúda dňa 01.07.2024

Úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel v centrálnej
mestskej zóne (CMZ) Zlaté Moravce

názov ulice/ priestoru:Počet parkovacích miest
Sama Chalupku34
Janka Kráľa70
Miggazzi11
Parkovisko pred Poštou50
SPOLU165

CENNÍK PARKOVANIA

Návštevnícke parkovanie v CMZ Zlaté Moravce

SMSmobilná aplikáciaparkovací automat
Prvá ½ hodina parkovania0,00 Eur0,00 Eur0,00 Eur
Druhá a ďalšia hodina parkovania0,50 Eur0,50 Eur0,50 Eur

Rezidenstské parkovanie v CMZ Zlaté Moravce

RK – obyvateľ100 Eur/ BJ/ rok
RK – podnikateľ500 Eur/ SP/ rok
RK – abonent250 Eur/BJ/rok

Celé znenie VZN č. 17/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území Mesta Zlaté Moravce