Podcasty Zlaté Moravce INFO – #3 Mária Ďurčeková – Koordinátorka a socialna pracovníčka

zdroj: 22. december 2023 | zlatemoravce.info

Naším dnešným hosťom je Mária Ďurčeková, ktorá má pod palcom mestskú výdajňu šatstva v Zlatých Moravciach, organizuje v meste verejnoprospešných pracovníkov a rieši marginalizované rómske komunity.  

Apple Podcast: apple.com
Spotify: open.spotify.com
YouTube: Zlaté Moravce INFO
Náš web: zlatemoravce.info
Podmaz: podmaz.sk