Poslanci budú 14.marca 2023 schvalovať nové VZN o prenájme bytov vo vlastníctve mesta ZM s podporou štátu

zdroj / foto: 24. februára 2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce – úradná tabuľa

PDF – dokumnety:

—> Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č………/2023 o prenájme bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nadobudnutých s podporou štátu

—> Príloha č. 1 k VZN Mesta Zlaté Moravce č…../2023 o prenájme bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nadobudnutých s podporou štátu

—> Príloha č. 2 k VZN Mesta Zlaté Moravce č…../2023 o prenájme bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nadobudnutých s podporou štátu


VZN:

PRÍLOHA č.1:

PRÍLOHA č.2:

Súvisiacie články:


23. február 2023 | zm33.sk
Nové nájomné byty v ZM – maximálny mesačný príjem žiadateľa

22. február 2023 | zm33.sk
Kritériá k prideľovaniu nájomných bytov v Zlatých Moravciach

10. február 2023 | zm33.sk
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu v novostavbe v Zlatých Moravciach