Posledná vernisáž – rozlúčka s akademickým sochárom Štefanom Partlom

zdroj / text: 17. február 2023 | zlatemoravce.eu
foto: 7. február 2023 | facebook.com

Zlaté Moravce zasiahla smutná správa. Dňa 6. februára 2023 nás navždy opustil akademický sochár Štefan Partl.

Srdce umelca sa zrodilo na našej zlatomoraveckej zemi dňa 14. marca 1941 v rodine umeleckých gravirerov. Narodil sa ako najmladšie dieťa, vytúžený syn Štefanovi Partlovi a Júlii Partlovej rodenej Mihálikovej do rodiny dvoch sestier staršej Marty a mladšej Blanky. Už od detstva popri dedovi a otcovi skúsil kumšt tohto remesla, čo umelca priviedlo na profesionálnu umeleckú dráhu. Absolvoval štúdium na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. V roku 1966 bol úspešne prijatý na Vysokú školu výtvarných umení do triedy profesora Cíglera odbor sklo v architektúre, kde začala jeho umelecká kariéra.

Od roku 1971 do roku 1977 pôsobil ako umelecký dizajnér v národnom podniku Calex, z tohto obdobia pochádza aj jeho dielo svadobná sieň v Zlatých Moravciach, ktorú potom umelci kopírovali a tvorili diela ako napríklad Cígler a jeho zastávka pražského metra.

V roku 1974 získal zlatú medailu na Medzinárodnom veľtrhu v Brne za dizajn mrazničky M-50. Za dizajn bol ocenený aj v roku 1975 federálnym ministerstvom všeobecného strojárenstva.

Priemyselný dizajn neodmysliteľne patrí medzi maliarstvo, sochárstvo a architektúru, pretože v ňom prevláda zložka úžitkovosti. V tomto duchu Maestro vytvoril ďalšie dve diela, v roku 1983 čelnú stenu svadobnej miestnosti v Nitre a pre SOUP stvárnil keramické riešenie vstupu do budovy, v roku 1985 aj pre učilište Plastika Nitra.

Okrem dizajnu, spojovacím článkom sveta umenia a techniky sa Maestro Partl venoval realistickému videniu sveta, ale i farebnej abstrakcii, krajinomaľbe a umeleckému portrétu. V jeho dielach prevažuje zátišie a komorná tvorba.

Významným momentom a veľkým prínosom do pedagogiky a venovaniu sa mládeži zlatomoravecka bolo založenie výtvarného odboru v roku 1973 na Základnej umeleckej škole. Jeho umeleckými rukami prešlo veľa mladých ľudí. Bol tútorom mnohých umeleckých činností svojich študentov, ktorí bol oceňovaní prestížnymi cenami doma i vo svete. V roku 1984 bol Ministerstvom školstva ocenený za významnú pedagogickú činnosť.

Jeho dielo a prínos pre kultúru je rozsiahly, ale najväčším darom pre svet je dar lásky a otvorenej náruče pre tých, ktorých milujeme.

Akademických sochár Štefan Partl bol predovšetkým manžel a skvelý otec. V roku 1968 mu svoje áno povedala manželka Helenka, s ktorou sa im v roku 1969 narodila dcéra Zuzka a v roku 1974 narodil syn Martin. Neskôr svoju lásku a kreativitu venoval vnukovi Matejovi. Najväčším potešením pre Maestra bolo, že aj jeho deti zdedili po ňom dar umeleckého videnia sveta a sami vyštudovali Vysokú školu výtvarných umení a dnes pokračujú v otcových šľapajach a zveľaďujú začaté dielo vo výtvarnom odbore Základnej umeleckej školy.

Cesta človeka je nádherným darom prežívania ľudského šťastia, smútku, radosti i sklamaní.

Cesta, ktorá začne má nevyhnutnosť svojho konca a tak to je i dnes, posledná vernisáž, nedokončené dielo , toľko nápadov a nezrealizovaných snov.

Srdiečko maestra Štefana Partla sa v tejto časnosti pre nás zastavilo v pondelok 6.februára o 14.30 hodine vo veku nedožitých 82 rokov.

V takýchto chvíľach si viac ako inokedy uvedomujeme krehkosť daru, ktorý v sebe nosíme. Krehkosť tlkotu srdca, ktoré udáva rytmus nášmu životu, sme odkázaní veriť každému ďalšiemu nádychu.

Veríme a dúfame v ďalšiu možnosť zaplaviť svet farbami myšlienok a byť pre iných všetkým.

Farby, krása, umelecké videnie sveta bol život Štefana Partla.

Jedinečnosť okamihu života zachytené v obrazoch a sochách bol svet tohto génia.

Originalita bytia a vnímania okolitého sveta a jeho javov.

Akademický sochár Štefan Partl bol velikán svojej doby, zanechal za sebou rozsiahle umelecké dielo a lásku k výtvarnému umeniu prístupnému všetkým. S jeho dielom sa môžeme stretnúť doma, v zahraničí i prostredníctvom zborníkov a publikácií.

Akademický sochár Štefan Partl bol velikán, ale pre nás bol kamarát, duša umelca, usmiaty veľký muž s charakteristickou baretkou šibalsky stiahnutou do čela. Vždy plný energie, rozdávajúci sa smerom k nám.

Piťko,

bol si a vždy ostaneš v našich srdciach a spomienkach.

Bol si plný nás a my sme boli plní Teba, Tvojich farieb a krásy zachytenej na plátnach obrazov.

Z každého obrazu budeš navždy rozprávať svoj príbeh. Príbeh umeleckej duše, ktorá chcela zmeniť svet. Zmeniť ho farbami a láskavým priateľstvom daným nám všetkým.

Lúčime sa s tebou s úctou a vďakou sa skláňame pred Tebou ako umelcom, ale predovšetkým ako veľkým človekom.

Ďakujeme, že sme mohli s Tebou chvíľu maľovať obraz Tvojho života.

Autor čl.

Mgr. Zuzana Molnárová DiS.art.

Súvisiaci článok:
zm33.sk/smutocne-oznamenia-08-02-2023/