SLEPČANY: Tomáš Turček bol nominovaný v celonárodnom oceňovaní dobrovoľníkov

zdroj: 22.03.2023 | facebook.com | youtube.com | Slepčany

Poslanec je človek, ktorý má poslanie 🤝

Náš občan Tomáš Turček bol nominovaný v celonárodnom oceňovaní dobrovoľníkov.

Čo je to dobrovoľníctvo ? Je to efektívne využitie voľného času v prospech spoločenstva, socializácia, ale i radosť z vykonanej práce. Toto ocenenie patrí spoločne všetkým členom OZ, obecnému úradu, rodičom žiakov a detí MŠ a ZŠ, DHZ Slepčany, mládeži slepčianskej a ďalším dobrovoľníkom, s ktorými sme spoločne za pár rokov vytvorili krásne dielo.

Vypočujte si rozhovor / video Tomáša Turčeka v rádiu_FM:

Krajšie Slepčany, OZ

Ahojte, obraciame sa na Vás s možnosťou podporiť činnosť nášho občianského združenia Krajšie Slepčany poukázaním 2 % z Vašich daní z roku 2022. Krajšie Slepčany sa zaoberajú vzdelávaním, envirovýchovou, kultúrou, ochranou životného prostredia, rozvojom obce revitalizovaním verejného priestranstva ako i organizovaním hodnotových podujatí. Tlačivo o výhlásení nájdete v komentároch. Vopred Vám ďakujú členovia OZ Krajšie Slepčany.