Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

foto: 19.03.2023 / pridané: 20.03.2023

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 19. marca 2023 nás vo veku 70 rokov predišiel do večnosti pán Rudolf Benko.

Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v utorok 21. marca 2023 o 11:00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Telesné pozostatky zosnulého budú následne uložené do hrobu na miestnom cintoríne.

Smútiacej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť.

R. I. P.