Smútočné oznámenia 2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 30.12.2023
pridané: 31.12.2023

Naše Topoľčianky
foto: 29.12.2023
pridané: 30.12.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 29.12.2023
pridané: 29.12.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 29.12.2023
pridané: 29.12.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 28.12.2023
pridané: 29.12.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 27.12.2023
pridané: 28.12.2023

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
foto: 24.11.2023 / pridané: 25.11.2023

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 24. decembra 2023 nás vo veku 87 rokov predišla do večnosti pani Barbora Belicová. Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v stredu 27. decembra 2023 o 14:00 hod. vo filiálnom kostole v Machulinciach. Telesné pozostatky zosnulej budú následne uložené do hrobu na miestnom cintoríne. Smútiacej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť.R. I. P.

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 23.12.2023
pridané: 24.12.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 21.12.2023
pridané: 22.12.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 21.12.2023
pridané: 22.12.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 20.12.2023
pridané: 21.12.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 20.12.2023
pridané: 21.12.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 20.12.2023
pridané: 21.12.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 20.12.2023
pridané: 21.12.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 20.12.2023
pridané: 21.12.2023

Naše Topoľčianky
foto: 20.12.2023
pridané: 21.12.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 19.12.2023
pridané: 20.12.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 19.12.2023
pridané: 20.12.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 19.12.2023
pridané: 19.12.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 15.12.2023
pridané: 16.12.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 13.12.2023
pridané: 14.12.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 12.12.2023
pridané: 13.12.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 11.12.2023
pridané: 12.12.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 10.12.2023
pridané: 12.12.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 09.12.2023
pridané: 10.12.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 09.12.2023
pridané: 10.12.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 08.12.2023
pridané: 09.12.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 06.12.2023
pridané: 07.12.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 06.12.2023
pridané: 07.12.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 05.12.2023
pridané: 06.12.2023

Naše Topoľčianky
foto: 05.12.2023
pridané: 06.12.2023

Naše Topoľčianky
foto: 05.12.2023
pridané: 06.12.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 04.12.2023
pridané: 05.12.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 04.12.2023
pridané: 05.12.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 04.12.2023
pridané: 04.12.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 03.12.2023
pridané: 04.12.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 03.12.2023
pridané: 04.12.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 03.12.2023
pridané: 04.12.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 01.12.2023
pridané: 02.12.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 30.11.2023
pridané: 30.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 29.11.2023
pridané: 30.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 28.11.2023 / pridané: 29.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 27.11.2023 / pridané: 28.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 27.11.2023 / pridané: 28.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 27.11.2023 / pridané: 28.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 27.11.2023 / pridané: 28.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 26.11.2023 / pridané: 27.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 23.11.2023 / pridané: 24.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 23.11.2023 / pridané: 24.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 22.11.2023 / pridané: 23.11.2023

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
foto: 21.11.2023 / pridané: 22.11.2023

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 16. novembra 2023 nás vo veku 64. rokov predišiel do večnosti p. Marián Balla. Sv. omša obetovaná za zomrelého bude odslúžená 12. decembra 2023 vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Smútiacej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť. R.I.P.

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 20.11.2023 / pridané: 21.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 18.11.2023 / pridané: 19.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 18.11.2023 / pridané: 19.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 18.11.2023 / pridané: 19.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 16.11.2023 / pridané: 17.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 16.11.2023 / pridané: 17.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 15.11.2023 / pridané: 16.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 15.11.2023 / pridané: 16.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 15.11.2023 / pridané: 16.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 15.11.2023 / pridané: 16.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 14.11.2023 / pridané: 15.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 13.11.2023 / pridané: 14.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 12.11.2023 / pridané: 13.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 13.11.2023 / pridané: 13.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 11.11.2023 / pridané: 12.11.2023

Pohrebníctvo Dvonč, Partizánske
foto: 12.11.2023 / pridané: 12.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 10.11.2023 / pridané: 11.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 10.11.2023 / pridané: 11.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 10.11.2023 / pridané: 11.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 08.11.2023 / pridané: 09.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 08.11.2023 / pridané: 09.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 07.11.2023 / pridané: 08.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 07.11.2023 / pridané: 08.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 06.11.2023 / pridané: 07.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 06.11.2023 / pridané: 07.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 03.11.2023 / pridané: 04.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 03.11.2023 / pridané: 04.11.2023

Nemčiňany Stránka
foto: 01.11.2023 / pridané: 04.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 02.11.2023 / pridané: 03.11.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 01.11.2023 / pridané: 02.11.2023

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
foto: 31.10.2023 / pridané: 01.11.2023

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 31. októbra 2023 nás vo veku 82 rokov predišla do večnosti pani Mária Žikavská. Čas pohrebných obradov bude upresnený neskôr. Smútiacej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť.
R.I.P.

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 31.10.2023 / pridané: 01.11.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 29.10.2023 / pridané: 30.10.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 26.10.2023 / pridané: 30.10.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 28.10.2023 / pridané: 29.10.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 28.10.2023 / pridané: 29.10.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 26.10.2023 / pridané: 26.10.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 26.10.2023 / pridané: 26.10.2023

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
foto: 25.10.2023 / pridané: 26.10.2023

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 24. októbra 2023 nás vo veku 64 rokov predišiel do večnosti pán Milan Gajdoš.
Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v piatok 27. októbra 2023 o 13.30 hod. Telesné pozostatky zosnulého budú následne uložené do hrobu na miestnom cintoríne.
Smútiacej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť.
R.I.P.

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 25.10.2023 / pridané: 26.10.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 24.10.2023 / pridané: 25.10.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 24.10.2023 / pridané: 25.10.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 23.10.2023 / pridané: 23.10.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 19.10.2023 / pridané: 20.10.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 18.10.2023 / pridané: 19.10.2023

Jelenec – Gímes
foto: 13.10.2023 / pridané: 16.10.2023
– Opustil nás Michal Orosi. Úprimnú sústrasť celej rodine.

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 12.10.2023 / pridané: 13.10.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 11.10.2023 / pridané: 12.10.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 11.10.2023 / pridané: 12.10.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 11.10.2023 / pridané: 12.10.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 11.10.2023 / pridané: 11.10.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 09.10.2023 / pridané: 10.10.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 09.10.2023 / pridané: 10.10.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 07.10.2023 / pridané: 08.10.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 06.10.2023 / pridané: 07.10.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 06.10.2023 / pridané: 07.10.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 05.10.2023 / pridané: 05.10.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 04.10.2023 / pridané: 05.10.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 03.10.2023 / pridané: 04.10.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 02.10.2023 / pridané: 03.10.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 01.10.2023 / pridané: 02.10.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 29.09.2023 / pridané: 30.09.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 29.09.2023 / pridané: 30.09.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 28.09.2023 / pridané: 29.09.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 28.09.2023 / pridané: 29.09.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 28.09.2023 / pridané: 29.09.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 27.09.2023 / pridané: 28.09.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 25.09.2023 / pridané: 26.09.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 25.09.2023 / pridané: 26.09.2023

Naše Topoľčianky
foto: 25.09.2023 / pridané: 26.09.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 25.09.2023 / pridané: 26.09.2023

Naše Topoľčianky
foto: 25.09.2023 / pridané: 26.09.2023

Navždy nás opustila pani doktorka MUDr. Beatrix Varsányiová, ktorá mala v Zlatých Moravciach internú a nefrologickú ambulanciu.

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 25.09.2023 / pridané: 26.09.2023

Navždy nás opustil bývalý primátor Zlatých Moraviec

zdroj: 23.09.2023 / zlatemoravce.info
foto: facebook.com/LednarPeter

Koncom septembra nás zastihla smutná správa. Vo veku 74 rokov zomrel bývalý primátor Zlatých Moraviec Peter Lednár.

Ing. Peter Lednár CSc. zomrel dňa 22. septembra 2023. Posledná rozlúčka zo zosnulým sa bude konať 26. septembra 2023 na obecnom cintoríne v Topoľčiankach. Primátorm Zlatých Moraviac bol v rokoch 2011 až 2014.

https://www.osobnosti.sk/osobnost/peter-lednar-2171

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 21.09.2023 / pridané: 22.09.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 20.09.2023 / pridané: 21.09.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 17.09.2023 / pridané: 18.09.2023

Naše Topoľčianky
foto: 16.09.2023 / pridané: 17.09.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 15.09.2023 / pridané: 16.09.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 14.09.2023 / pridané: 15.09.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 08.09.2023 / pridané: 09.09.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 12.09.2023 / pridané: 14.09.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 11.09.2023 / pridané: 12.09.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 11.09.2023 / pridané: 12.09.2023

Facebook.com
foto: 11.09.2023 / pridané: 12.09.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 08.09.2023 / pridané: 09.09.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 07.09.2023 / pridané: 08.09.2023

Naše Topoľčianky
foto: 07.09.2023 / pridané: 08.09.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 06.09.2023 / pridané: 07.09.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 04.09.2023 / pridané: 05.09.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 04.09.2023 / pridané: 05.09.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 04.09.2023 / pridané: 05.09.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 02.09.2023 / pridané: 04.09.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 02.09.2023 / pridané: 04.09.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 31.08.2023 / pridané: 02.09.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 02.09.2023 / pridané: 02.09.2023

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 31.08.2023 / pridané: 01.09.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 31.08.2023 / pridané: 01.09.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 30.08.2023 / pridané: 31.08.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 29.08.2023 / pridané: 30.08.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 29.08.2023 / pridané: 30.08.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 28.08.2023 / pridané: 29.08.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 28.08.2023 / pridané: 29.08.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 29.08.2023 / pridané: 29.08.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 27.08.2023 / pridané: 28.08.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 27.08.2023 / pridané: 28.08.2023


foto: 26.08.2023 / pridané: 27.08.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 25.08.2023 / pridané: 26.08.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 25.08.2023 / pridané: 25.08.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 23.08.2023 / pridané: 24.08.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 21.08.2023 / pridané: 22.08.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 19.08.2023 / pridané: 20.08.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 17.08.2023 / pridané: 18.08.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 17.08.2023 / pridané: 18.08.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 17.08.2023 / pridané: 18.08.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 17.08.2023 / pridané: 18.08.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 13.08.2023 / pridané: 13.08.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 13.08.2023 / pridané: 13.08.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 12.08.2023 / pridané: 13.08.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 10.08.2023 / pridané: 11.08.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 09.08.2023 / pridané: 10.08.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 08.08.2023 / pridané: 09.08.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 07.08.2023 / pridané: 08.08.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 04.08.2023 / pridané: 05.08.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 03.08.2023 / pridané: 04.08.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 02.08.2023 / pridané: 03.08.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 02.08.2023 / pridané: 03.08.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 01.08.2023 / pridané: 02.08.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 01.08.2023 / pridané: 02.08.2023

Naše Topoľčianky
foto: 31.07.2023 / pridané: 01.08.2023

Naše Topoľčianky
foto: 29.07.2023 / pridané: 30.07.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 28.07.2023 / pridané: 29.07.2023

zlatemoravce.eu: ,,S ľútosťou oznamujeme, že dňa 28. júla 2023 zomrel po ťažkej chorobe bývalý primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Milan Skyva.,,

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 27.07.2023 / pridané: 28.07.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 27.07.2023 / pridané: 28.07.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 27.07.2023 / pridané: 28.07.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 26.07.2023 / pridané: 27.07.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 26.07.2023 / pridané: 27.07.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 26.07.2023 / pridané: 27.07.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 25.07.2023 / pridané: 26.07.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 25.07.2023 / pridané: 26.07.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 23.07.2023 / pridané: 24.07.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 23.07.2023 / pridané: 24.07.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 21.07.2023 / pridané: 22.07.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 21.07.2023 / pridané: 22.07.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 21.07.2023 / pridané: 22.07.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 20.07.2023 / pridané: 21.07.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 19.07.2023 / pridané: 20.07.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 19.07.2023 / pridané: 20.07.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 19.07.2023 / pridané: 20.07.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 19.07.2023 / pridané: 20.07.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 18.07.2023 / pridané: 19.07.2023

Naše Topoľčianky
foto: 17.07.2023 / pridané: 18.07.2023

Naše Topoľčianky
foto: 17.07.2023 / pridané: 18.07.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 15.07.2023 / pridané: 17.07.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 12.07.2023 / pridané: 13.07.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 08.07.2023 / pridané: 09.07.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 07.07.2023 / pridané: 08.07.2023

Naše Topoľčianky
foto: 04.07.2023 / pridané: 04.07.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 02.07.2023 / pridané: 03.07.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 01.07.2023 / pridané: 03.07.2023