Takto dopadlo hlasovanie o HAZARDE v Zlatých Moravciach.

ilustračné foto: youtube.com


* Vystúpenie p. Predáč (Stop Hazardu v ZM)
* Vystúpenie p. Lazúr
* Vystúpenie p. Hlobenová (Asociácia zábavy a hier)
* Vystúpenie p. poslanec Orolín
* Vystúpenie p. poslanec Ivanovič
* Vyjadrenie p. primátor Husár
* Vystúpenie p. poslanec Cimmermann


* Hlasovanie:

ZA: – (7 poslancov)
6. Galaba Milan, Mgr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
13. Pacalajová Anna, Ing. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
11. Madola Ivan SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
8. Ivanovič Stanislav SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
12. Orolín Ľuboš, Ing. nezávislý kandidát
9. Ivanovičová Klaudia, PaedDr. nezávislá kandidátka
14. Pavlenda Patrik, nezávislý kandidát


PROTI – (4 poslanci)

10. Kováč Martin, JUDr. nezávislý kandidát
5. Fintor Ján, Ing. nezávislý kandidát
16. Uhrinová Denisa, SME RODINA
2. Cimmermann Michal, JUDr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNSZDRŽAL sa HLASOVANIA – (2 poslanci)
7. Holub Marek, Ing. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
4. Eckhardtová Marta, Ing. MPH SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS


Predložený návrh nebol schválený poslancami MSZ, to znamená že platí VZN č.1/2021, t.j. ZÁKAZ UMIESTNENIA HERNÍ A KASÍN NA ÚZEMÍ MESTA ZLATÉ MORAVCE.