Títo doktori v okrese Zlaté Moravce neordinujú + ZASTUPOVANIE

zdroj: 19. september 2023 | e-vuc.sk | E VÚC samospráva občanom

Oftalmologická ambulancia, Zlaté Moravce,
MUDr. Danica Krištofíková, Oftalvid s.r.o.
miesto prevádzky: Poliklinika, Bernolákova 24, 95301 Zlaté Moravce

Neprítomnosť v ambulancii
od 08.09.2023
do 20.09.2023

zastupujúci poskytovatelia:
Zastupovanie:
8.9.-11.9.2023 MUDr. Veronika Demjanics, Námestie hrdinov 11/15, Levice; Oftalmo, s.r.o.miesto prevádzky: Nám. hrdinov 11/15, 93401 Levice
12.9. – 13.9.2023 MUDr. Jozef Kazík- ambulancia vedľa; K-oftal, s.r.o.miesto prevádzky: Bernolákova 2042/24, 95301 Zlaté Moravce
14.9.2023 MUDr. Alena Beďačová, PK Vráble; OPHTO, s.r.o.miesto prevádzky: Poliklinika, Moravská 512/62, 95201 Vráble
18.9-19.9.2023 MUDr. Jozef Kazík- ambulancia vedľa, K-oftal, s.r.o.miesto prevádzky: Bernolákova 2042/24, 95301 Zlaté Moravce
Ambulancia zubného lekárstva, Zlaté Moravce,
MDDr. Ján Otrubný, O-Dent s.r.o.
Neprítomnosť v ambulancii
od 18.09.2023
do 22.09.2023

zastupujúci poskytovatelia:
GG-dent, s.r.o. miesto prevádzky: Bernolákova 2042/24, 95301 Zlaté Moravce
MUDr. Beáta Gašparíková (zubný lekár)
Sylvia Ábelová (sestra)
+421 915086707
Pondelok: 7:30-15:30 Utorok: 7:30-15:30 Streda: 7:30-15:30 Štvrtok: 7:30-15:30 Piatok: 7:30-15:30
Ambulancia klinickej logopédie, Zlaté Moravce
Mgr. Anna Dudášová
Neprítomnosť v ambulancii
od 14.09.2023
do 22.09.2023
V tomto čase nemá objednaných pacientov.