V Zl. Moravciach nebude elektrina + dátum, čas, ulice, čísla…

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 01.03.2022 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Utorok – 01.03.2022 – V čase od 07:30:00 hod. do 11:30:00 hod.:
1.MÁJA č. 4,6,8,10,12,14
JANKA KRÁĽA č. 1,9
KMEŤA, A. č. 4,4/A
NAM HLINKU, A. č. 3,7
PODJAVORINSKEJ, Ľ. č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30
PRÍLEPSKÁ č. 2,2/B,4
SLÁDKOVIČOVA č. 2,4,10,12,19,29,33/ZA,35,43A,43B,43C,43D,43E,43F,43G,43H

Dátum a hodina začiatku: 01.03.2022 07:30:00 hod.
Dátum a predpokladaná hodina ukončenia: 01.03.2022 11:30:00 hod.
Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky:
24ZZS40229840009 SNP 1/OP, ZLATÉ MORAVCE
24ZZS4075510000U 1.MÁJA 2, ZLATÉ MORAVCE

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.