Verejná kontrola ZM – Kto nehlasoval za minimálny plat primátora? (VIDEO)

zdroj a foto: 20.12.2022 | facebook.com | Verejná skupina Verejná kontrola Zlaté Moravce | Miroslav Holý

Miroslav Holý:

Kto nehlasoval za minimálny plat primátora?

Jedným z bodov programu na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo určenie platu pre staronového primátora. Návrh mesta bolo navýšenie o 35 % z 3403 € na 4594 €. Takto zvýšený plat vzhľadom na zdvihnuté daní za nehnuteľnosti, psa alebo poplatky za komunálny odpad, stavebný odpad, obedy a iné je prirodzene rozporuplný.

Na tomto zasadnutí som sa zúčastnil ako občan a aj k tomuto bodu som vystúpil so zásadnou otázkou: „Čo by ste chceli ponúknuť občanom za tento zvýšený plat?“. Odpoveď som nedostal, ale bolo to počiatkom (viacmenej) konštruktívnej rozpravy, ktorej výsledkom bol procedurálny návrh p. Balážovej na ponechanie len základného (minimálneho) platu primátora, čo je 3403 €. Tento návrh nakoniec prešiel, vďaka čomu bude v najbližších rokoch primátorovi priznaný len základný plat. Takto hlasovali poslanci:

Za minimálny plat hlasovali:

1 – Marta Balážová
2 – Michal Cimmerman
3 – Vladimír Červený
5 – Ján Fintor
6 – Milan Galaba
8 – Stanislav Ivanovič
10 – Martin Kováč
14 – Patrik Pavlenda
16 – Denisa Uhrinová

Za minimálny plat nehlasovali:

4 – Marta Eckhardtová
7 – Marek Holub
9 – Klaudia Ivanovičová
11 – Ivan Madola
13 – Anna Pacalajová
15 – Pavel Šepták

MIESTO na DISKUSIU: facebook.com


Súvisiacie články:

03. február 2023 | zm33.sk
Mesto Zlaté Moravce vyplatilo zamestnancom takéto odmeny za posledné 3 roky.

24. marec 2022 | zm33.sk
Rozpočet 2022 – výdavky na činnosť primátora, zástupcu, kontrolóra, príprava

01. január 2022 | zm33.sk
Zaujímavé čítanie o primátorovi, poslancoch a odmenách v Mestskom zastupiteľstve v ZM