ZÁKLADNÁ ŠKOLA SKÝCOV OSLAVUJE V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU 60. VÝROČIE.

zdroj: 1. september 2023 | 8:41 | facebook.com | Obec Skýcov

Pripomeňme si trochu históriu našej základnej školy z knihy Mgr. Heleny Juríkovej – Skýcov história a súčasnosť.

V roku 1954 zomrel riaditeľ školy Ladislav Vavro, riaditeľkou školy pre 1. – 5. ročník sa stala jeho manželka Elena Vavrová. V roku 1961 sa stal riaditeľom školy Július Kuruc. Vyučujúcimi boli Oľga Kurucová, Valéria Šabíková, Matúš Šabík a Jozef Jelenák. Budova národnej školy nevyhovovala svojou kapacitou. Vyučovanie bolo dvojsmenné. Preto sa začalo uvažovať o výstavbe plnoorganizovanej školy. Iniciátormi tejto myšlienky boli miestni funkcionári Štefan Mihalík, Jozef Jenis, Jozef Černák, Ján Fábry a riaditeľ národnej školy 1. – 5. ročníka Július Kuruc.

Návrh, ktorý bol prednesený verejnosti, bol prijatý s nadšením. S výstavbou školy sa začalo 2. augusta 1962 na pozemkoch vykúpených od súkromných majiteľov na dnešnej Školskej ulici.

Práce pokračovali takým tempom, že už 1. septembra 1963 sa začalo s výučbou. Súčasne so školou bola postavená aj dvojbytovka pre učiteľov. Výstavba školy si vyžiadala náklady 1 650 000 Kčs, časť nákladov ušetrili občania, ktorí dobrovoľnými brigádami, podobne ako pri budovaní iných verejných budov v obci, odpracovali stovky hodín bezplatne. Slávnostné otvorenie plnoorganizovanej ZDŠ sa uskutočnilo 30. septembra 1963 pri príležitosti osláv 19. výročia SNP. Otvorenia sa zúčastnil i bývalý partizánsky veliteľ A. P. Svjatogorov – Zorič, ktorý po vojne často navštevoval obec a stal sa čestným občanom Skýcova.

Škola je jednoposchodová budova. Na prízemí bola umiestnená riaditeľňa, zborovňa, tri triedy, šatňa, sociálne zariadenia a kotolňa. Na poschodí bolo šesť ďalších tried, špeciálna učebňa a kabinety. Bola vybavená modernými učebnými pomôckami.

Riaditeľom školy sa František Jakab, zástupcom riaditeľa bol Július Kuruc, ďalšími učiteľmi boli Mária Jakabová, Oľga Kurucová, Valéria Šabíková, Matúš Šabík, Viera Cifrová, Štefan Cifra, Anna Michalíková, Jozef Michalík a Július Bielik. V rokoch 1973 – 1991 vykonával funkciu riaditeľa školy Július Kuruc, v roku 1991 sa stala riaditeľkou Drahomíra Blažková, po nej prevzal túto funkciu v roku 2004 Jozef Zvolenský, od roku 2014 bola riaditeľkou školy

Mariana Krigovská a poslednou riaditeľkou je od roku 2019 Magdaléna Slezáková.

Zástupcom riaditeľa školy boli od jej vzniku Július Kuruc, Kamil Varga, Milan Širuček, Ondrej Mravík, Vincent Uličný a Vladimír Ondrejka. Od otvorenia plnoorganizovanej školy v roku 1963 v nej pôsobilo okolo osemdesiat učiteľov.

Zdroj fotografií: fb História Skýcov