Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce ( vybraní členovia a prizvaní hostia ), ktoré sa konalo dňa 7. 2. 2022 /pondelok/ o 9.30 hod. v budove Mestského úradu v Zlatých Moravciach.

 • Krízový štáb mesta Zlaté Moravce zasadal v súvislosti so zhoršujúcim vývojom pandemickej situácie na Slovensku.
 • Vedúca DOS a ZOS Mgr. Jana Bošiaková podala informáciu ohľadom ZOS, DOS. V sociálnych zariadeniach sa situácia pravidelne monitoruje, sú dodržiavané všetky hygienické opatrenia a nariadenia vydané Úradom verejného zdravotníctva a vládou SR. Návštevy v ZOS sú zakázané.

Terénna sociálna práca pracuje v obmedzenom režime a riadi sa aktuálnymi protipandemickými opatreniami.

 • Mestská polícia mesta Zlaté Moravce pracuje v bežnom režime.
 • Krízový štáb mesta telefonicky kontaktoval vedenie Nemocnice AGEL Zlaté Moravce a. s. ohľadom aktuálnej epidemiologickej situácie.

Nemocnica AGEL a. s.uviedla, že situácia je stabilizovaná. Je pripravených 30 reprofilizovaných lôžok pre pozitívnych a podozrivých pacientov na ochorenie Covid-19, z toho sú 3 lôžka obsadené pozitívnymi pacientami na ochorenie Covid-19. Nemocnica postupuje podľa príkazu ministra zdravotníctva a poskytuje len akútnu zdravotnú starostlivosť.

 • Technické služby mesta Zlaté Moravce sú pre verejnosť zatvorené a stránky vybavujú telefonicky a emailom. Harmonogram vývozu odpadov je zverejnený na webstránke Technických služieb.
 • Službyt  m.p. je v prevádzke  bez obmedzení.
 • Dnes prebehlo testovanie všetkých zamestnancov MsÚ na ochorenie Covid-19. O zlej epidemiologickej situácii zamestnancov MsÚ Krízový štáb informoval RÚVZ Nitra, ktorý odporučil Mestský úrad pre verejnosť uzavrieť do 11. 2. 2022. Preto žiadame občanov, aby v prípade potreby využívali elektronickú a telefonickú komunikáciu so zamestnancami MsÚ. Osobne bude možné vybaviť len matriku a podateľňu MsÚ a to nasledovne:

Úradné hodiny  Matrika a podateľňa MsÚ:

Pondelok 8.00 hod. – 12.00 hod.
Utorok 8.00 hod. – 12.00 hod.
Streda 12.00 hod. – 16.00 hod.
Štvrtok 8.00 hod. – 12.00 hod.
Piatok 8.00 hod. – 12.00 hod.

Kontakty  na zamestnancov  Mestského úradu v Zlatých Moravciach v čase úradných hodín

Úsek primátora mesta:

Sekretariát –037/69239 25, sekretariat@zlatemoravce.eu

Právnik úradu – 0917714815, pravnik@zlatemoravce.eu

Prednosta úradu- Ing. Marián Kováč,0908 688 040, prednosta@zlatemorave.eu

Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Vedúci oddelenia: Mgr. Marek Horvát 0915 751 777,  marek.horvat@zlatemoravce.eu

Matrika a podateľna  037 69 239 18, matrika@zlatemoravce.eu, podatelna@zlatemoravce.eu

Evidencia obyvateľstva –  037 69 239 03, natalia.horna@zlatemoravce.eu

Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok

Vedúca oddelenia: Ing. Renáta Kordošová 0911 416 916 renata.kordosova@zlatemoravce.eu

Dane a poplatky:

Daň z nehnuteľností a ostatné miestne dane:

Poplatok za komunálny odpad:

Vymáhanie pohľadávok

Vyrubovanie sankcií

Oddelenie majetkovo-právne

Vedúci oddelenia: Ing. Peter Kmeť 0911 500 630 , kmet@zlatemoravce.eu

Kúpne zmluvy –  , marta.gregacova@zlatemoravce.eu

Ambulantný predaj, rybárske lístky –  jana.meskova@zlatemoravce.eu

Nájomné zmluvy byty, SHRingrid.stredanska@zlatemoravce.eu

Ekonomické oddelenie

Vedúci oddelenia: Ing. Iveta Szobiová, 0917 983 639, iveta.szobiova@zlatemoravce.eu

Úsek účtovníctva –  marianna.seginova@zlatemoravce.eu,

                                  eva.sladekova@zlatemoravce.eu,

                                  juraj.opaleny@zlatemoravce.eu

Došlé faktúry – petra.zalesakova@zlatemoravce.eu

Pokladňa-         – jana.mrvanova@zlatemoravce.eu

Úsek rozpočtu – maria.ocovayova@zlatemoravce.eu,

                            , martina.belianska@zlatemoravce.eu

Mzdy a personalistika –  personalne@zlatemoravce.eu

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Vedúci oddelenia: Mgr. Dagmar Chrenková, 0918 890 311 , dagmar.chrenkova@zlatemoravce.eu

DOS, ZOS – Mgr. Jana Bošiaková, 0905 848 025, zoszlm@gmail.com

Referát sociálnych vecí – kontaktovať vedúcu oddelenia

Terénna sociálna práca – 0917 098 048, tsp@zlatemoravce.eu

Oddelenie strategických činností

Vedúci oddelenia:

Mgr. Miroslava Kováčová, 0911 368 188, miroslava.kovacova@zlatemoravce.eu

Referát projektov a aktivačnej činnosti: daniela.sutkova@zlatemoravce.eu

Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

Vedúci oddelenia: Ing. Júlia Bacigalová, 037 69 239 15, 0917 983 641, julia.bacigalova@zlatemoravce.eu

Zástupca vedúcej oddelenia : 

hana.durcekova@zlatemoravce.eu

Referent pre územné plánovanie a ohlasovanie drobných stavieb, rozkopávky

jana.krizanova@zlatemoravce.eu

Referát dopravy a miestnych komunikácií :

 emil.hudak@zlatemoravce.eu

Referát pre stavebné konanie:

peter.mesaros@zlatemoravce.eu

Referent ochrany prírody a krajiny:

zuzana.palenikova@zlatemoravce.eu

Referent pre stavebnú činnosť:

brigita.rajnohova@zlatemoravce.eu

 • Vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu zamestnancov MsÚ a riaditeľov Mestských podnikov Krízový štáb rozhodol, že 24. zasadnutie MsZ, ktoré sa malo konať dňa 10. 2. 2022, sa  presúva na 17. 2. 2022.
 • Zajtra prebehne dezinfekcia priestorov Mestského úradu. Budú sa objednávať antigénové samotesty na ochorenie Covid-19 pre potreby zamestnancov MsÚ.
 • V prípade záujmu môžu občania využiť možnosť očkovania proti ochoreniu COVID-19.
 • Mobilné odberové miesto Zlaté Moravce ( MOM) je v prevádzke na trhovisku, ul. Sama Chalúpku, kde je možné antigénové a PCR testovanie  nasledovne:
                  Antigénové testovanie         PCR testovanie
Pondelok                   14:00 – 17:00          14:00 – 17:00
Utorok           7:30 – 12:00    12:30 –  14:00               7:30 – 10:30
Streda                      14:00 –  17:00            14:00 – 17:00
Štvrtok           7:30 – 12:00     12:30 – 14:00            7:30 – 10:30
Piatok                       14:00 – 16:00            14:00 – 16:00
Sobota                         7:30 – 12:00              7:30 – 10:30
Nedeľa                       11:00 – 15:00PCR testovanie sa nevykonáva
 • Krízový štáb informuje občanov, že všetky potrebné informácie sú  k dispozícií na stránke www.korona.gov.sk.
 • Ďalšie zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce sa bude konať podľa potreby a vývoja pandemickej situácie COVID-19.