Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce ( vybraní členovia a prizvaní hostia ), ktoré sa konalo dňa 2. 2. 2022 /streda/ o 8.30 hod. v budove Mestského úradu v Zlatých Moravciach.

 • Krízový štáb mesta Zlaté Moravce zasadal v súvislosti s vývojom pandemickej situácie na Slovensku.
 • Mgr. Dagmar Chrenková, vedúca Oddelenia školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Zlatých Moravciach podala informáciu ohľadom ZOS, DOS, MŠ, ZŠ a školských zariadení. V sociálnych zariadeniach sa situácia pravidelne monitoruje, sú dodržiavané všetky hygienické opatrenia a nariadenia vydané Úradom verejného zdravotníctva a vládou SR. Návštevy v ZOS sú zakázané.

Školy a školské zariadeniav  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce sa riadia aktuálnym Školským semaforom.

V ZŠ Pribinova sú v karanténe 3 triedy. V ZŠ Robotnícka je v karanténe 7 tried a v ZŠ Mojmírova je v karanténe 1 trieda.

V materských školách je momentálne vysoká chorobnosť detí, žiadna trieda nie je v karanténe. Školy a školské zariadenia dodržiavajú všetky protipandemické opatrenia.

Terénna sociálna práca pracuje v bežnom režime a riadi sa aktuálnymi protipandemickými opatreniami.

Denné centrum je v zmysle prijatých platných opatrení zatvorené.

 • Mestská polícia mesta Zlaté Moravce pracuje v bežnom režime.
 • Krízový štáb mesta telefonicky kontaktoval vedenie Nemocnice AGEL Zlaté Moravce a. s. ohľadom aktuálnej epidemiologickej situácie.

Nemocnica AGEL a. s. uviedla, že situácia je stabilizovaná. Je pripravených 30 reprofilizovaných lôžok pre pozitívnych a podozrivých pacientov na ochorenie Covid-19, z toho je 5 lôžok obsadených pozitívnymi pacientami na ochorenie Covid-19. Nemocnica postupuje podľa príkazu ministra zdravotníctva a poskytuje len akútnu zdravotnú starostlivosť.

 • Technické služby mesta Zlaté Moravce sú pre verejnosť zatvorené a stránky vybavujú telefonicky a emailom. Harmonogram vývozu odpadov je zverejnený na webstránke Technických služieb.
 • Službyt  m.p. je v prevádzke  bez obmedzení.
 • MSKŠ je v prevádzke  na základe vyhlášky ÚVZ SR.
 • Mestské kino, Mestská knižnica a Mestská telocvičňa sú otvorené podľa prijatých platných opatrení v režime OP.
 • Režim Mestského úradu zostáva nezmenený. Prosíme občanov o dodržiavanie   protipandemických opatrení. 

          Úradné a pokladničné hodiny na MsÚ sú nasledovné:

          Pondelok 8.00 hod. – 12.00 hod.
          Utorok    8.00 hod. – 12.00 hod
          Streda 12.00 hod. – 16.00 hod.
          Štvrtok   8.00 hod. – 12.00 hod.
          Piatok    8.00 hod. – 12.00 hod.

 • V prípade záujmu môžu občania využiť možnosť očkovania proti ochoreniu COVID-19.
 • Mobilné odberové miesto Zlaté Moravce ( MOM) je v prevádzke na trhovisku, ul. Sama Chalúpku, kde je možné antigénové a PCR testovanie  nasledovne:
                  Antigénové testovanie         PCR testovanie
Pondelok                   14:00 – 17:00    14:00 – 17:00
Utorok           7:30 – 12:00    12:30 –  14:00              7:30 – 10:30
Streda                      14:00 –  17:00            14:00 – 17:00
Štvrtok           7:30 – 12:00     12:30 – 14:00            7:30 – 10:30
Piatok                       14:00 – 16:00            14:00 – 16:00
Sobota                         7:30 – 12:00              7:30 – 10:30
Nedeľa                       11:00 – 15:00PCR testovanie sa nevykonáva
 • Krízový štáb informuje občanov, že všetky potrebné informácie sú  k dispozícií na stránke www.korona.gov.sk.
 • Ďalšie zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce sa bude konať podľa potreby a vývoja pandemickej situácie COVID-19.