ZMENA TERMÍNU ZASTUPITEĽSTVA V ZM – 14. MAREC 2023

zdroj: 6. február 2023 / facebook.com / Marta Balážová

MENA TERMÍNU ZASTUPITEĽSTVA V ZM – 14. MAREC 2023

📅Viacerí ste sa ma minulý týždeň pýtali na termín konania zastupiteľstva, nakoľko je na stránke mesta uvedený chybný dátum – 19.02. (čo je nedeľa). Podľa schváleného harmonogramu sa malo zasadnutie konať pôvodne 09.02, došlo však ku zmene a nový termín bol zatiaľ stanovený na ✅14. marec 2023.

🔹Podľa mesta došlo k zmene termínu z dôvodu „krátkosti času na spracovanie dôležitých materiálov a návrhov, ktoré sa plánujú zaradiť do programu rokovania MsZ, ktoré je potrebné spracovať popri iných neodkladných pracovných úlohách a dodržania zákonných termínov na začiatku kalendárneho roka“. 📧Prikladám vysvetlenie sekretariátu mesta.

Zväčšenie textu: jpg


MIESTO na DISKUSIU:
facebook.com