Voľné pracovné miesto – Atómová elektráreň Mochovce / zdroj: PROFESIA.SK:

30.06.2023
Technik diagnostiky | vibrodiagnostiky a diagnostiky armatúrSlovenské elektrárne, a.s. – Mzdové podmienky 1 583 EUR/mesiac (brutto)* *Uvedená suma je po zaškolení a je vrátane: • základná zložka mzdy (základná mzda) vo výške 1 400 EUR • mesačná výkonnostná odmena až do výšky 13,1% (183 EUR) zo základnej mzdy

30.06.2023
Nuclear Power Plant Process SpecialistSlovenské elektrárne, a.s. – Mzdové podmienky Od 2 000 EUR/mesiac (brutto)* Commencing salary depends on your individual skills and experiences and is subject to peer agreement. Minimum commencing salary is 2 000€ gross base salary + annual performance bonus based on fulfilment of key performance indicators up to 20% of the annual salary, after the first year up to 30% of the annual base salary. That means that you can add up to an annual bonus of up to EUR 4 800 (which translates to EUR 400 per month) to your basic salary in the first year and up to EUR 7 200 (which translates to EUR 600 per month) after the first year.

30.06.2023
Špecialista SKR (systémov kontroly a riadenia) pre meracie a ovládacie obvodySlovenské elektrárne, a.s. – Mzdové podmienky Od 2 100 EUR/mesiac (brutto)* Nástupná základná mzda závisí od tvojich individuálnych schopností a skúseností a je predmetom vzájomnej dohody. Minimálna základná mzda predstavuje: od 2 100 € brutto + ročná odmena na základe splnenia kľúčových indikátorov výkonu až do výšky 20% z ročnej základnej mzdy, po prvom roku až do výšky 30% z ročnej základnej mzdy. Čiže k základnej mzde si môžeš prilepšiť ročnou odmenou do 5 040 € (v prepočte 420 eur mesačne) v prvý rok a do 7 560 € (v prepočte 630 eur mesačne) po prvom roku.

30.06.2023
Technológ prípravy údržby | strojnéSlovenské elektrárne, a.s. – Mzdové podmienky 1 480 EUR/mesiac (brutto)* *Nástupná mzda závisí od tvojich individuálnych schopností a skúseností a je predmetom partnerskej dohody. Minimálna nástupná mzda predstavuje 1 480 eur brutto + plus mesačná výkonnostná odmena až do výšky 13,1% (194 eur) zo základnej mesačnej mzdy.

30.06.2023
Manažér realizácie projektov | strojná časťSlovenské elektrárne, a.s. – Mzdové podmienky Od 1 596 EUR/mesiac (brutto)* *Nástupná mzda závisí od tvojich individuálnych schopností a skúseností a je predmetom partnerskej dohody. Minimálna nástupná mzda predstavuje 1 596 eur brutto + ročná odmena na základe splnenia kľúčových indikátorov výkonu až do výšky 20% z ročnej základnej mzdy, po prvom roku až do výšky 30% z ročnej základnej mzdy. Čiže k základnej mzde si môžeš prilepšiť ročnou odmenou až do výšky 3 828 eur v prvý rok (v prepočte 319 eur mesačne) a až do výšky 5 748 eur po prvom roku (v prepočte 479 eur mesačne).

30.06.2023
Špecialista inžinieringu pre chemické procesySlovenské elektrárne, a.s. – Mzdové podmienky Od 1 950 EUR/mesiac (brutto)* Nástupná základná mzda závisí od tvojich individuálnych schopností a skúseností a je predmetom vzájomnej dohody. Minimálna základná mzda predstavuje: od 1 950 € brutto + ročná odmena na základe splnenia kľúčových indikátorov výkonu až do výšky 20% z ročnej základnej mzdy, po prvom roku až do výšky 30% z ročnej základnej mzdy. Čiže k základnej mzde si môžeš prilepšiť ročnou odmenou do 4 680 € (v prepočte 390 eur mesačne) v prvý rok a do 7 020 € (v prepočte 585 eur mesačne) po prvom roku.

29.06.2023
Kontrolný fyzikSlovenské elektrárne, a.s. – Mzdové podmienky 1 586 EUR/mesiac (brutto)* Takto budú vyzerať tvoje platové podmienky: Tvoja základná zložka mzdy pri nástupe bude 1 403 eur brutto + mesačná výkonnostná odmena až do výšky 13,1% (183 eur). Po ukončení základnej prípravy a získaní Odbornej spôsobilosti pre I. kategóriu držiteľa povolenia bude tvoja ZM až do výšky 2 143 eur brutto (cca 1 rok po nástupe). Po získaní poverení na výkon pracovných činností bude tvoja ZM až do výšky 2 848 eur brutto + 17% licenčný príplatok (484 eur) + mesačná výkonnostná odmena až do výšky 13,1% (373 eur) zo ZM, (cca 2 roky po nástupe).

>> Voľné pracovné miesta – viac ponúk