Mochovce 3 už dodávajú elektrinu do siete / 01.02.2023

zdroj: 01.02 2023 | 06:40 | facebook.com | seas.sk

Po ukončení predpísaných testov Slovenské elektrárne, a.s., priviedli paru na turbíny a na výkone 20 % po prvý raz prifázovali 3. blok k sieti.

V utorok 31. januára o 22:57 Slovenské elektrárne prifázovali k sieti prvý z dvoch turbogenerátorov 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Tento dôležitý míľnik elektráreň dosiahla necelé tri týždne po tom, ako 13. januára vydal Úrad jadrového dozoru SR súhlas na začatie energetického spúšťania.

„Dnešný deň predstavuje zásadný míľnik pre Slovenské elektrárne, komunitu jadrových energetikov i celú krajinu. Od dnes už tretí blok premieňa tepelnú energiu, uvoľnenú v reaktore, na elektrinu. To nám pomôže napĺňať dohodu s vládou, v ktorej sa Slovenské elektrárne zaviazali dodávať lacnú elektrinu pre domácnosti za cenu 61,2077 eur za megawatthodinu, čo predstavuje bezprecedentne nízku cenu elektriny pre domácnosti v rámci EÚ. Gratulujem kolegom a ďakujem všetkým, ktorí urobili všetko preto, aby sme dnes mohli tento dôležitý moment dosiahnuť. Nový blok významne prispeje nielen k energetickej stabilite, ale aj k záväzku znižovať emisie skleníkových plynov na ceste k uhlíkovej neutralite.“Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární

Prvá elektrina v sieti

Po prechode do energetického spúšťania prebiehali testy postupne na výkonových hladinách 5, 15 a 20 % nominálneho výkonu reaktora, pri ktorých sa robili merania a skúšky jadrovej, ako aj nejadrovej časti elektrárne. Nahrial sa sekundárny okruh a robili sa prefuky parných potrubí, studené a teplé preplachy kondenzátorov a nízkotlakových ohrievákov turbín a potrubí napájacej vody a skúšky poistných ventilov parogenerátorov, ktoré boli počuť aj v širšom okolí elektrárne.

Po úspešnej príprave a vykonaní testov potrebných pre štart turbín do nich cez víkend (28. a 29. januára) prvýkrát priviedli paru, ktorá ich postupne roztočila až na nominálne otáčky – 3000 otáčok za minútu.

Slovenské elektrárne takisto odskúšali funkčnosť všetkých elektrických ochrán samotného generátora, blokového transformátora a nakoniec aj 400 kV linky, ktorou sú Mochovce cez nadradenú rozvodňu Veľký Ďur pripojené k elektrizačnej sústave. Touto trasou bude prúdiť elektrina k slovenským spotrebiteľom.

Po ukončení tejto časti energetického spúšťania už mohli Slovenské elektrárne, a.s., pristúpiť k samotnému prifázovaniu prvého turbogenerátora k sieti pri 20 % nominálneho výkonu reaktora a 3. blok atómových elektrární Mochovce začal do siete dodávať prvú elektrinu.

Samotný výkon prifázovania spolu s kolegami z blokovej dozorne vykonal Jozef Šuba, zmenový majster elektro: „Nevedeli sme, na koho to padne, aj sme boli trochu nervózni, veď napokon prvé prifázovanie je predsa vážna vec, ale som veľmi rád, že som mohol byť pri tom.“

Náročná séria testov

Slovenské elektrárne však ešte majú pred sebou veľkú časť druhej etapy tzv. energetického spúšťania. Zostáva otestovať blok na rôznych výkonových úrovniach od 35 do 100 %.

„Nasledujúce týždne bude nový blok dodávať elektrinu do siete ešte s krátkodobými plánovanými odstaveniami, podľa harmonogramu uvádzania nového bloku do prevádzky,“ vysvetlil Martin Mráz, riaditeľ Atómových elektrární Mochovce.

Úplnú funkčnosť 3. bloku a dosiahnutie projektových parametrov potvrdí úspešné ukončenie fázy 144-hodinového preukazného chodu na plnom, 471-megawattovom výkone.

Nový blok v kontexte energetiky na Slovensku

Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať pri spustení inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny Slovenska. Z pohľadu výroby elektriny sa tak Slovensko už tento rok stane energeticky sebestačné.

Životnosť nového bloku je plánovaná na minimálne 60 rokov.

Jadrovú energiu podporuje sedem z desiatich Slovákov. Až 60 % si myslí, že vyrábať elektrinu v atómovej elektrárni je bezpečné. Ukazujú to výsledky prieskumu verejnej mienky agentúry ACRC pre Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) a Slovenské elektrárne, vykonanom na prelome júna a júla 2022.

O Slovenských elektrárňach

Približne 70 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku je zo Slovenských elektrární, a.s. Najmä vďaka jadrovým elektrárňam najväčší slovenský výrobca dodáva až 95 % elektriny bez emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jeden zo skleníkových plynov zodpovedných za globálne otepľovanie. Za znižovanie emisií sa spoločnosť ako jediná na Slovensku a vo východnej Európe dostala na prestížny index Financial Times: Europe´s Climate Leader 2022.

Okrem jadrových prevádzkuje spoločnosť aj 31 vodných, dve tepelné a dve fotovoltické elektrárne. Ich celkový výkon je 4143,8 megawattov.

Kto sú akcionári

Spoločnosť má dvoch akcionárov. Majoritným akcionárom je spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (SPH), vlastniaca podiel na základnom imaní vo výške 66,0000000523 %. V SPH vlastnia 50 % podiel na základnom imaní spoločnosť EP Slovakia B.V. (dcérska spoločnosť skupiny EPH) a zvyšných 50 % patrí spoločnosti Enel Produzione S.p.A (dcérska spoločnosť skupiny Enel).

Minoritným akcionárom Slovenských elektrární s podielom na základnom imaní 33,9999999477 % je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR.