Slovenské elektrárne

utorok 24.01.2023

Informujeme verejnosť a obyvateľov v okolí jadrovej elektrárne #Mochovce, že pri uvádzaní tretieho bloku do prevádzky prebiehajú skúšky, ktoré môžu byť sprevádzané SILNÝM zvukovým efektom.

👉 Pri energetickom spúšťaní a postupnom zvyšovaní výkonu reaktora sa práve v týchto dňoch skúšajú aj poistné ventily slúžiace na vypustenie pary z parogenerátorov (šípka na obrázku).

✅ Je to štandardná operácia, opakuje sa pravidelne aj pri nábehu ostatných jadrových blokov na Slovensku do prevádzky, vždy po ukončení plánovaných odstávok. Tie sa kvôli výmene paliva a údržbe robia aspoň raz ročne.

💨 Podobné skúšky sa robia aj v klasických elektrárňach, pretože každá tlaková nádoba má poistné zariadenie, ktoré je zo zákona potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať.

Diana Pavlisová TV JOJ

utorok 24.01.2023

Obyvateľov Vrábeľ a okolia prekvapili včera večer zvláštne zvuky. Ukázalo sa, že ide o spustenie tretieho bloku jadrovej elektrárne. Viac informácií v reportáži:

Mochovce 3 sú v ďalšej etape spúšťania
06.01.2023

Po vykonaní všetkých predpísaných skúšok fyzikálneho spúšťania Slovenské elektrárne pokračujú v ďalšej fáze uvádzania 3. mochovského bloku do prevádzky – energetickom spúšťaní.

Začiatkom januára Slovenské elektrárne úspešne ukončili prvú etapu uvádzania nového jadrového bloku do prevádzky, tzv. fyzikálne spúšťanie. Jeho súčasťou boli desiatky predpísaných skúšok, predovšetkým sa museli vykonať tlakové skúšky hermetickej zóny, primárneho okruhu a parogenerátorov, overiť funkčnosť systémov riadenia a ochrany reaktora a vykonať komplexné skúšky na overenie všetkých charakteristík aktívnej zóny reaktora – najprv bez riadenej štiepnej reakcie, neskôr pri minimálnom výkone od 10-7 do 2 % nominálneho výkonu.

Správu o výsledkoch fyzikálneho spúšťania Slovenské elektrárne odovzdali Úradu jadrového dozoru SR, ktorý 13. januára 2023 vydal súhlas na ďalšiu etapu uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky – energetické spúšťanie.

Energetické spúšťanie

V tejto etape uvádzania do prevádzky sa zvyšuje výkon reaktora v prvom kroku na 5 % a vykonávajú sa ďalšie testy. Simulujú sa aj situácie, ktoré elektráreň v bežnej prevádzke pravdepodobne nikdy nezažije. Výkonová hladina sa bude zvyšovať postupne, až do dosiahnutia 100 % nominálneho výkonu. Pri každej výkonovej hladine sa vykonáva séria vopred naplánovaných a Úradom jadrového dozoru SR schválených testov.

Pri zvýšení výkonu reaktora na 20 %, keď sa v parogenerátoroch produkuje už dostatočné množstvo pary, bude prvý turbogenerátor a neskôr aj druhý turbogenerátor prifázovaný k elektrizačnej sústave SR a do siete začnú tiecť prvé megawatthodiny nízkouhlíkovej elektriny.

Úplnú funkčnosť 3. bloku a dosiahnutie projektových parametrov potvrdí úspešné ukončenie fázy 144-hodinového preukazného chodu na plnom výkone.

Ako sa spúšťa reaktor

Vo videu o spúšťaní reaktora sa prechodu z fyzikálneho do etapy energetického spúšťania venujeme v čase od 6:33.

Po zavezení paliva do reaktora sa začína fyzikálne spúšťanie, po ňom etapa energetického spúšťania, keď sa postupne zvyšuje výkon reaktora. Video si môžete stiahnuť tu.

Nový blok v kontexte energetiky na Slovensku

Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať pri spustení inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny Slovenska. Z pohľadu výroby elektriny sa tak Slovensko už tento rok stane energeticky sebestačné.

Životnosť nového bloku je plánovaná na minimálne 60 rokov.

Jadrovú energiu podporuje sedem z desiatich Slovákov. Až 60 % si myslí, že vyrábať elektrinu v atómovej elektrárni je bezpečné. Ukazujú to výsledky prieskumu verejnej mienky agentúry ACRC pre Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) a Slovenské elektrárne, vykonanom na prelome júna a júla 2022.

O Slovenských elektrárňach

Viac než 64,3 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku je zo Slovenských elektrární. Najmä vďaka jadrovým elektrárňam najväčší slovenský výrobca dodáva až 94 % elektriny bez emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jeden zo skleníkových plynov zodpovedných za globálne otepľovanie. Za znižovanie emisií sa spoločnosť ako jediná na Slovensku a vo východnej Európe dostala na prestížny index Financial Times: Europe´s Climate Leader 2022.

Okrem jadrových prevádzkuje spoločnosť aj 31 vodných, dve tepelné a dve fotovoltické elektrárne. Ich celkový výkon je 4143,8 megawattov.

Kto sú akcionári

Spoločnosť má dvoch akcionárov. Majoritným akcionárom je spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (SPH), vlastniaca podiel na základnom imaní vo výške 66,0000000523 %. V SPH vlastnia 50 % podiel na základnom imaní spoločnosť EP Slovakia B.V. (dcérska spoločnosť skupiny EPH) a zvyšných 50 % patrí spoločnosti Enel Produzione S.p.A (dcérska spoločnosť skupiny Enel).

Minoritným akcionárom Slovenských elektrární s podielom na základnom imaní 33,9999999477 % je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR.

Zavážanie prvej palivovej kazety do 3. bloku Mochoviec, 9. september 2022.
Zavážanie prvej palivovej kazety do 3. bloku Mochoviec, 9. september 2022.