R1 Park II – FVE Olichov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 – 4 a 12
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba fotovoltickej elektrárne, ktorá je naplánovaná na pozemkoch o výmere približne 46 ha, s predpokladaným inštalovaným výkonom 30 MW. Predmetom činnosti je ekologická produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie. Cieľom je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku.
 • Dotknutá obec: Čierne Kľačany (okres: Zlaté Moravce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Zlaté Moravce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Sládkovičova 3, 95301 Zlaté Moravce
 • Navrhovateľ: ŠKST Bratislava, s.r.o., Zohorská 29, 900 55 Lozorno
 • IČO Navrhovateľa: 36664782
 • Povoľujúci orgán: Obec Čierne Kľačany


–> KATASTER mapa

Dokumenty

StavKrokDokumentDátum
Zámer
Informácia o zámereInformácia pre verejnosť.pdf25.08.2022
Spracovateľ zámeruINECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Text zámeru05_SKST_Bratislava_EIA_Zamer_Foto_Pril_Titulka.pdf25.08.2022
07_SKST_Bratislava_EIA_Zamer_Text_Pril_Titulka.pdf25.08.2022
08_SKST_Bratislava_EIA_Zamer_UpustenieVarRiesenie.pdf25.08.2022
06_SKST_Bratislava_EIA_Zamer_Foto.pdf25.08.2022
01_SKST_Bratislava_FVE_EIA_Zamer_Text_2022-08-19.pdf25.08.2022
02_SKST_Bratislava_EIA_Zamer_Map_Pril_Titulka.pdf25.08.2022
03_SKST_Bratislava_EIA_Zamer_Map_Pril_01_Situacia_sirsich_vztahov.pdf25.08.2022
04_SKST_Bratislava_EIA_Zamer_Map_Pril_02_Orientacne_znazornenie_navrhovanej_cinnosti.pdf25.08.2022
FVE_Olichov_Zamer_VyjadrenieKPripomienkam.pdf14.10.2022
FVE_Olichov_Zamer_Vysporiadanie_ŠOP.pdf14.10.2022
Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnostiRozhodnutie.pdf21.11.2022
Právoplatné rozhodnutieRozhodnutie po vyznačení právoplatnosti.pdf23.12.2022